livrari la domiciliu apa de masa la domiciliu slobozia

Ialomița: Controale ITM

Pentru identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată, în primele 9 luni ale anului 2017, Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomiţa a realizat un număr de 972 controale, în care au fost depistate un număr de 300 persoane ce desfăşurau muncă nedeclarată, din totalul de 14.683 salariaţi aflaţi în activitate.

Dintre acestea, 86 persoane au fost primite la muncă fără forme legale de angajare ( art.260 alin (1) lit.e) din Legea nr.53/2003- Codul Muncii- anexa) iar 214 persoane au fost depistate că desfăşoară muncă nedeclarată de către angajatori: 11 persoane depistate la muncă , ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor şi 203 persoane depistate ale căror contracte individuale de muncă au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor fără respectarea termenului legal.

Pentru nerespectarea prevederilor legale , privind obligaţia angajatorilor de a primi la muncă numai persoane pentru care au fost încheiate în prealabil forme legale de angajare au fost aplicate un număr de 45 sancţiuni contravenţionale , valoarea totală a amenzilor aplicate pentru munca nedeclarata fiind în sumă de 740.000 lei . Pentru încălcări ale legislaţiei muncii privind relaţiile de muncă au mai fost aplicate 69 de amenzi în valoare de 233.900 lei.

Au fost sesizate 2 posibile infracţiuni pentru primirea la muncă a mai mult de 5 persoane fără contracte individuale de munca încheiate în formă scrisă, în domeniile: exploatări forestiere – 6 persoane şi comerţ cu ridicata a legumelor şi fructelor – 6 persoane.

În cazul primirii la muncă a unor persoane pentru care a fost încheiat un contract individual de muncă în formă scrisă , dar acesta nu a fost declarat autorităţilor prin transmiterea elementelor sale în registrul general de evidenţă a salariaţilor, au fost aplicate amenzi contravenţionale în valoarea de 90.000 lei

Deficienţe constatate în domeniul relaţiilor de muncă :

  • nerespectarea prevederilor privind încheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă anterior începerii activităţii;
  • nerespectarea prevederilor art.129 din Legea 62 / 2011 ;
  • nerespectarea prevederilor privind stabilirea criteriilor de evaluare în regulamentul intern
  • nerespectarea prevederilor privind timpul de muncă şi de odihnă;
  • neevidenţierea reală a orelor de muncă prestate de salariat;
  • nerespectarea prevederilor legale privind munca cu timp parţial;
  • necompletarea dosarelor de personal;
  • nerespectarea prevederilor HG 500 / 2011.

Au fost dispuse 1398 de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate în domeniul relaţiilor de muncă.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomiţa