comenzi la domiciliu cliseru.ro

Ialomița: Controale inopinate ISU. Nouă spații închise – 79.500 de lei amenzi

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
11/11/2015 | Lege si Ordine

Ialomița: Controale ale ISU la cluburi, baruri, discoteci, săli de cinematograf și spectacole

În perioada 07 – 08.11.2015, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Barbu Catargiu” al județului Ialomița a organizat și desfășurat o serie de acțiuni de control la spații cu afluență de persoane din caterogia cluburi, baruri, discoteci, restaurante, săli de cinematograf și spectacole.

Din cele 23 de controale planificate la spațiile din categoria menționată, inspectorii de prevenire au executat 14 astfel de acțiuni inopinate, nouă dintre obiectivele vizate fiind închise la data efectuării controalelor.

În cadrul acestor activități, derulate pe timp de noapte, cadrele Inspecției de Prevenire au depistat 33 de încălcări ale normelor de apărare împotriva incendiilor, șase dintre acestea fiind înlăturate pe timpul controalelor. Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 25 de sancțiuni contravenționale, dintre care 10 avertismente și 15 amenzi, în cuantum de 79.500 RON.

Principalele deficiențe au constat în: lipsa autorizației de securitate la incendiu, lipsa organizării activității de apărare împotriva ioncendiilor pe locul de muncă, nerespectarea instrucțiunilor care reglementează utilizarea gazelor naturale, folosirea instalațiilor electrice cu defecțiuni sau cu improvizații.

Neregulile constatate la spațiile controlate nu s-au încadrat în categoria celor prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu în ceea ce privește periclitarea vieții ocupanților și forțelor de intervenție, neasigurarea stabilității elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului și fumului în interiorul edificiului și la vecinătăți.

Inspectorii de prevenire vor continua și în perioada următoare acțiunile de control atât la spațiile cu afluență de persoane din categoria cluburi, baruri, discoteci, restaurante, săli de cinematograf și spectacole, cât și la celelalte obiective planificate (operatori economici din diferite domenii de activitate, instituții și localități) de pe teritoriul județului.

ATENŢIE!

În conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006, cu modificările şi completările ulterioare, proprietarul ori beneficiarul construcţiei are obligaţia să solicite şi să obţină avizul înainte de începerea lucrărilor de execuţie la construcţii noi, de modificare a celor existente şi/sau la schimbarea destinaţiei acestora. Totodată, proprietarul ori beneficiarul are obligaţia obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu înainte de punerea în funcţiune a clădirilor ori spaţiilor amenajate în clădiri care intră sub incidenţa HGR nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, potrivit normelor actuale, spaţiul trebuie autorizat din punct de vedere al securităţii la incendiu, în măsura în care:

– are destinaţia de alimentaţie publică şi o suprafaţă desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp;

– are funcţiunea de comerţ şi o suprafaţă desfăşurată mai mare sau egală cu 400 mp;

– este sală aglomerată (mai mult de 200 persoane la parter şi o suprafaţa ce revine unei persoane mai mică de 4 mp).

 Totodată, potrivit prevederile art. 105 din Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin OMAI nr. 163/2007:

„Art.105

(1) Folosirea flăcării: lumânări, făclii, torţe şi altele asemenea pe timpul spectacolelor de teatru, operă, operetă, a festivităţilor desfăşurate în restaurante sau pentru ambianţă ori divertisment în restaurante, baruri, cluburi, discoteci etc. este interzisă.

(2) Pentru durate scurte, stabilite precis, se admite folosirea flăcării în situaţiile menţionate la alin. (1), cu condiţia asigurării condiţiilor de împiedicare a iniţierii şi propagării incendiului, după cum urmează:

  1. a) evitarea amplasării în apropierea sau contactul cu materiale combustibile: decoruri, costume, haine, perdele etc.;
  2. b) folosirea unor suporturi incombustibile;
  3. c) prevenirea producerii unor incendii prin răsturnare, manevrare greşită etc.;
  4. d) stingerea obligatorie a flăcărilor la terminarea evenimentului;
  5. e) nominalizarea personalului propriu ce asigură supravegherea şi intervenţia în caz de incendiu;
  6. f) asigurarea mijloacelor tehnice adecvate de apărare împotriva incendiilor;
  7. g) anunţarea, după caz, a serviciului profesionist, voluntar sau privat, pentru situaţii de urgenţă, a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.”