comenzi la domiciliu cliseru.ro

Hotărârea 105 a CJSU Ialomița. Măsuri și responsabilități privind carantina zonală a municipiului Slobozia

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
13/11/2020 | Locale Ialomita

În baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a C.J.S.U. Ialomiţa, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa, coroborat cu art. 2 din Hotărârea nr. 1 a C.J.S.U. din 05.03.2020, în data de 12.11.2020, adoptă următoarele:

Art 1. In vederea aplicării Ordinului Şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 4659901 din 12.11.2020 privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Slobozia, judeţul Ialomiţa, se stabilesc următoarele măsuri şi responsabilităţi:

 • Limitarea la maximum a deplasării persoanelor. Ieşirea persoanelor din locuinţă este permisă doar pe baza de Declaraţie pe proprie răspundere (Anexa), legitimaţie de serviciu sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz. Responsabili: persoana în cauza şi instituţia angajatoare, după caz
 • Stabilirea spaţiilor publice care trebuie dezinfectate precum şi periodicitatea dezinfectărilor; Responsabili: Direcţia de Sănătate Publică Ialomiţa
 • Dezinfectarea spaţiilor identificate şi comunicate de DSP Ialomiţa; Responsabili: Primăria municipiului Slobozia, alte entităţi nominalizate
 • Implicarea medicilor de familie de pe raza municipiului Slobozia în monitorizarea, din punct de vedere medical, a persoanelor izolate la domiciliu şi acordarea asistenţei medicale a populaţiei din zona respectivă (gravide, persoanele în program de hemodializă, pacienţi oncologici etc); Responsabili: Direcţia de Sănătate Publică Ialomiţa
 • Asigurarea continuităţii actului medical prin medicii de familie din municipiul Slobozia şi întocmirea listelor cu diferitele categorii de persoane cu risc medical, cum ar fi: bolnavi cronici,
  femei gravide, persoane dializate, pacienţi oncologici etc; un exemplar al listei va fi pus la dispoziţia forţelor de ordine aflate în dispozitiv prin Centrul Judeţean de Conducere şi
  Coordonare a Intervenţiei Ialomiţa; Responsabili: Direcţia de Sănătate Publică Ialomiţa, medicii de familie din municipiul Slobozia
 • Asigurarea colectării deşeurilor şi funcţionării continue a serviciilor de utilităţi publice; Responsabili: Primăria municipiului Slobozia, Garda de Mediu, reprezentanţii serviciilor de utilităţi publice;
 • Asigurarea continuităţii aprovizionării cu alimente şi bunuri de strictă necesitate pentru persoanele fără susţinători sau fără posibilităţi de asigurare a subzistenţei; Responsabili: Primăria municipiului Slobozia, cu sprijinul voluntarilor daca situaţia o impune;
 • Asigurarea continuităţii aprovizionării cu medicamente necesare tratamentului uzual al populaţiei prin unitatea farmaceutică / unităţile farmaceutice existente pe raza localităţii. Responsabili: Direcţia de Sănătate Publică Ialomiţa, Casa de Asigurări de Sănătate Ialomiţa
 • Punerea la dispoziţia persoanelor a informaţiilor detaliate referitoare la măsurile de igienă individuală care trebuie respectate în contextul epidemiologie existent; Responsabili: Primăria municipiului Slobozia în colaborare cu Direcţia de Sănătate Publică Ialomiţa.
 • Asigurarea controlului privind limitarea deplasării persoanelor în/din zona carantinatăș Responsabili: Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Ialomiţa şi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ialomiţa
 • Evaluarea oportunităţii şi prioritizării de testare a persoanelor şi transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică / Ministerul Sănătăţii; Responsabili: Direcţia de Sănătate Publică Ialomiţa
 • Stabilirea căilor de circulaţie care tranzitează municipiul Slobozia şi aducerea la cunoştinţă populaţiei prin mijloacele mass-media a acestei măsuri; Responsabili: Primăria municipiului Slobozia, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ialomiţa

Art. 2. Soluţionarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei zonale se face de către Centrul Judeţean de Coordonare si Conducere a Intervenţiei, cu aprobarea Prefectului Judeţului (date de contact tel.0243 251 112, e-mail: [email protected]ţa.eu.

Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor în drept prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa.

Vezi documentul integral: HOTĂRÂREA NR. 105 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa din data de 12.11.2020, ora 19.00

Vezi:  Model declarație și model adeverință angajator pentru localitate aflată în carantină