comenzi la domiciliu cliseru.ro

Gheorghe Ceteraș, încă un dosar penal. Constituire grup infracțional, cumpărare de influență, dare de mită

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
17/04/2015 | Lege si Ordine

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus trimiterea în judecată a 12 persoane în legătură cu retrocedarea presupus nelegală a peste 5.000 ha pădure din județul Buzău, în stare de arest preventiv, a inculpaților: 

 CETERAȘ GHEORGHE, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:

– constituire a unui grup infracţional organizat

– cumpărare de influenţă

– dare de mită(4 infracțiuni), 

BEGANU PAUL, prefect al judeţului Buzău în perioada 2009-2012, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:

– abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

– luare de mită,

– instigare la săvârşirea infracţiunii de fals intelectual,

– spălare de bani,

– fals intelectual,

– instigare la săvârșirea infracțiunii de dare de mită, 

în stare de arest la domiciliu, a inculpatului LEFTER ALEXANDRU, inspector șef al Inspectoratului Teritorial Regim Silvic și Vânătoare Focșani, la data săvârșirii faptei, cu privire la săvârșirea infracțiunii de luare de mită, 

sub control judiciar, a inculpaților: 

 VASILE MIHAIL-COSMIN, avocat în Baroul Buzău, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor  de:

– constituire a unui grup infracţional organizat

– complicitate la dare de mită, 

IRIMIA ION, angajat al Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de trafic de influenţă, 

TOADER NECULAE, judecător în cadrul Judecătoriei Pătârlagele, la data faptelor, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:

–  luare de mită,

– abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, 

și în stare de libertate, a inculpaților: 

FERARU ŞTEFAN, consilier juridic în cadrul Instituției Prefectului județului Buzău, la data faptelor, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:

–  luare de mită,

– abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, 

 BULEANDRĂ MARIA, şef al Serviciului Controlul Legalităţii, al Aplicării Actelor Normative, Contencios Administrativ, Aplicarea Apostilei şi Relaţii cu Autorităţile Locale, la data faptei, în prezent prefect al judeţului Buzău, în sarcina căreia s-a reţinut infracţiunea de instigare la infracţiunea continuată de abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, 

PANAETE LILIANA, secretar în cadrul primăriei comunei Gura Teghii, în sarcina căreia s-au reţinut infracţiunile de:

– fals intelectual, în formă continuată,

         – uz de fals,

         – abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

         – sustragere sau distrugere de înscrisuri, în formă continuată, 

        CONSTANTIN ANTON, administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de spălare de bani, 

       MOISEANU EDUARD GABRIEL, inginer silvic, angajat la Ocolul Silvic Siriu S.R.L., în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile:

         – efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale,

       –   constituire a unui grup infracţional organizat, 

       POENARU GHEORGHE PETRE VLAD, administrator al SC Forestiera Ardeleana SRL, la data faptelor, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de:

         – constituire a unui grup infracţional organizat,

        – fals în înscrisuri sub semnătură privată, 

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2010, inculpatul Ceteraș Gheorghe împreună cu inculpații Poenaru Gheorghe Petre Vlad, Moiseanu Eduard Gabriel şi  Vasile Mihail Cosmin s-au înţeles să obţină, în condiţii de nelegalitate, reconstituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafeţe de 5134,29 ha teren forestier – pădure care  aparţinuse „Societăţii Anonime Ardeleana pentru Industrie Forestieră”, în numele nou înființatei SC Forestiera Ardeleana SRL administrată de inculpatul Poenaru Gheorghe Petre Vlad.

Această din urmă societate avea ca obiect principal de activitate silvicultura, exploatarea forestieră şi servicii anexe, scopul declarat fiind „redobândirea patrimoniului Societăţii Anonimă Ardeleana pentru Industrie Forestieră.

În acest scop, în perioada ianuarie 2011 – decembrie 2011, inculpatul Ceteraş Gheorghe i-a remis suma de 1.000.000 euro, în două tranşe, inculpatului Irimia Ion, angajat în cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA, care a pretins că are influenţă asupra prefectului judeţului Buzău – Beganu Paul şi a altor funcţionari din cadrul regiei menţionate, pentru a-i determina să îndeplinească şi să urgenteze îndeplinirea unor acte ce intră în îndatoririle lor de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, toate referitoare la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului de 5132,29 ha, revendicat de SC Forestiera Ardeleana SRL, punerea în posesie şi eliberarea titlului de proprietate.

În acelaşi scop, în prima jumătate a anului 2011, inculpatul Ceteraş Gheorghe i-a remis suma de 1.000.000 euro prefectului judeţului Buzău – Beganu Paul, în legătură cu îndeplinirea şi urgentarea îndeplinirii unui act ce intra în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, respectiv:

 •   emiterea unei adrese conţinând menţiuni nereale,

 •  nepromovarea intereselor Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Buzău, în dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată având ca obiect suprafaţa respectivă de pădure,

 • urgentarea punerii în posesie în condiţii de ilegalitate a inculpatului Ceteraş Gheorghe cu suprafaţa de teren anterior menţionată şi eliberarea titlului de proprietate.

La data de 22 iulie 2011, cu intenția de  a disimula proveniența sumei de 45.000 euro provenind din săvârșirea infracțiunii de luare de mită, inculpatul Beganu Paul a încheiat un contract de   vânzare – cumpărare în care a menționat un preț supraevaluat, care nu a fost achitat în realitate de către inculpatul Constantin Anton, în calitate de cumpărător.

În schimbul acestor bani primiți cu titlu de mită, inculpatul Beganu Paul, în luna ianuarie 2011, a falsificat o adresă și a determinat-o pe inculpata Panaete Liliana să falsifice o altă adresă, astfel încât Ceteraş Gheorghe să fie repus în termenul legal de a contesta hotărârile emise de comisiile locale în anul 2006, invocând faptul că moştenitorii nu au primit răspuns la contestaţiile formulate. Aceasta, în condițiile în care, în perioada 2006-2011, procesul de revendicare a terenurilor în cauză nu a mai suferit alte modificări, rămânând la nivelul respingerii solicitărilor.

Actul întocmit în fals de către inculpata Panaete Liliana a fost transmis Comisiei Județene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Buzău, cunoscând că este falsă, în vederea repunerii în  termenul de 30 de zile prevăzut de lege în care inculpatul Poenaru Gheorghe Petre Vlad și restul persoanelor contestatare puteau formula plângere la instanța de judecată împotriva Hotărârii nr. 353/2006 a comisiei menționate.

Mai mult inculpata, în mod repetat,  a sustras mai multe file din ”Registru Expediere Corespondență” al Primăriei comunei Gura Teghii, jud. Buzău, precum și recipisa din care rezultă că Hotărârea Comisiei Județene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Buzău nr.353/25.08.2006 a fost comunicată contestatorilor la data de 04.09.2006.

Aceste documente false au fost eliberate, ca urmare a unei cereri întocmite și depuse la Instituţia Prefectului Judeţului Buzău de către inculpatul  Poenaru Gheorghe Petre Vlad prin care solicita să i se comunice „răspunsul la contestaţia formulată în data de 26.04.2006 împotriva procesului – verbal nr. 887/02.03.2006 al Comisiei Locale Gura Teghii prin care s-a respins cererea de retrocedare nr. 611/22.09.2005”, precizând în fals că „până în acest moment nu mi s-a comunicat rezultatul contestaţiei”;

Ca urmare a acestor demersuri, în anul 2011, inculpatul Poenaru Gheorghe Petre Vlad a depus plângere la Judecătoria Pătârlagele.

În continuare, același inculpat i-a remis suma de 250.000 euro judecătorului Toader Neculae din cadrul Judecătoriei Pătârlagele pentru a pronunţa o soluţie favorabilă acestuia în dosarul nr. 171/277/2011 care îi fusese repartizat spre soluţionare şi în care Ceteraş Gheorghe era parte.

În schimb, judecătorul Toader Neculae, prin exercitarea cu rea – credinţă a funcţiei, în perioada februarie 2011 – 12 aprilie 2011, a soluţionat dosarul civil nr. 171/277/2011, având ca obiect plângerea împotriva hotărârii Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Buzău nr. 353/25.08.2006, formulată de SC Ardeleana Forestiera SRL.

Magistratul a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 5132,29 ha pădure (din care suprafaţa de 2.830,65 ha se afla la momentul pronunţării hotărârii judecătoreşti în proprietatea statului), în favoarea inculpatului Ceteraş Gheorghe, cumpărător al drepturilor litigioase de la SC Ardeleana SRL. Aceasta, în condițiile în care această societate nu deţinea în mod legal calitatea de titular al dreptului de reconstituire a dreptului de proprietate şi nici nu s-a făcut dovada că societatea este continuatoarea sau succesoarea în drepturi a Societăţii Anonime Ardeleana pentru Industrie Forestieră.

Concret, judecătorul a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru întreaga suprafaţă avută în proprietate de Societatea Anonimă Ardeleana pentru Industrie Forestieră, chiar dacă nu toţi acţionarii Societăţii Anonime au înţeles să se constituie în aşa zisa noua formă asociativă, cauzând statului, în această modalitate, un prejudiciu în sumă de 89.787.721 lei (echivalentul a 21,7 milioane euro).

      Inculpatul Feraru Ștefan, la începutul anului 2011, prin intermediul avocatului Vasile Mihail Cosmin, a primit de la Ceteraş Gheorghe, la instigarea inculpatului Beganu Paul, suma de 23.000 euro şi suma de 10.000 lei, pentru activitatea pe care acesta o desfășura în calitate de reprezentant al  Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor Agricole şi Forestiere Buzău – parte în dosarul nr. 171/277/2011 al Judecătoriei Pătârlagele.

În baza aceleiași rezoluții infracționale, la datele de 21 februarie 2011 şi 11 aprilie 2011, la instigarea inculpatei Buleandră Maria,  inculpatul Feraru Ștefan, în calitate de consilier juridic – reprezentant al Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Buzău în dosarul nr. 171/277/2011 al Judecătoriei Pătârlagele, cu ştiinţă, nu a propus probe în cauză şi a solicitat:

 • admiterea plângerii formulată de SC  Ardeleana SRL împotriva Hotărârii nr. 353/25.08.2006 a instituţiei al cărei reprezentant era,

 • reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 5132,29 ha pădure, din care suprafaţa de 2830,65 ha se afla la acel moment în proprietatea statului, în favoarea inculpatului Ceteraş Gheorghe, cumpărător al drepturilor litigioase de la SC Ardeleana SRL, deşi această societate nu deţinea calitatea de titular al dreptului de reconstituire a dreptului de proprietate în conformitate cu dispoziţiile art. 26 alin. 1 din Legea 1/2000 şi nici nu s-a făcut dovada că societatea este continuatoarea sau succesoarea în drepturi a Societăţii Anonime Ardeleana pentru Industrie Forestieră,

 • reconstituirea dreptului de proprietate pentru întreaga suprafaţă avută în proprietate de Societatea Anonimă Ardeleana pentru Industrie Forestieră, chiar dacă nu toţi acţionarii Societăţii Anonime au înţeles să se constituie în aşa zisa noua formă asociativă,

 • nu a recurat hotărârea pronunţată în dosarul nr. 171/277/2011, faptele având ca rezultat prejudicierea bugetului de stat cu suma de 89.787.721 RON (echivalentul a 21,7 milioane euro) şi totodată, obţinerea unui avantaj patrimonial pentru inculpatul  Ceteraş Gheorghe în acelaşi cuantum.

De precizat, sunt și următoarele aspecte:

În același context, la începutul  lunii mai 2011, inculpatul Lefter Alexandru în calitate de inspector şef al Inspectoratului Silvic Teritorial Focşani, a pretins inculpatului Ceteraş Gheorghe suma de  25.000 euro şi a primit de la acesta suma de 15.000 euro, în scopul semnării şi aplicării ştampilei instituţiei menţionate pe un titlu de proprietate eliberat de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Buzău.

La data de 28.02.2011, inculpatul Moiseanu Eduard Gabriel a încheiat un contract de intermediere cu Ceteraş Gheorghe, utilizând informaţii obţinute în virtutea funcţiei sale de şef al Ocolului Silvic Nehoiaşu şi, respectiv, director tehnic al Direcţiei Silvice Buzău, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.

În cauză, procurorii au dispus măsura sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile și imobile ce aparțin inculpaților.

De asemenea, s-a solicitat instanței de judecată instituirea aceleiași măsuri asigurătorii asupra terenului cu vegetaţie forestieră în suprafaţă de 5.055,87 ha și confiscarea următoarelor sume de bani, obiect al infracţiunilor de corupţie:

 • -1.000.000 euro, echivalentul în lei la cursul oficial B.N.R. la data executării, de la inculpatul Irimia Ion,
 • -1.000.000 euro, echivalentul în lei la cursul oficial B.N.R. la data executării, de la inculpatul Beganu Paul,
 • -250.000 euro, echivalentul în lei la cursul oficial B.N.R. la data executării, de la inculpatul Toader Neculae,
 • -15.000 euro, echivalentul în lei la cursul oficial B.N.R. la data executării, de la inculpatul Lefter Alexandru şi
 • -23.000 euro, echivalentul în lei la cursul oficial B.N.R. la data executării, şi 10.000 lei de la inculpatul Feraru Ştefan.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații și din partea Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curții de Apel Ploiești, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.

 Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.