comenzi la domiciliu cliseru.ro

Gabi Mușat a ajuns viceprimar al Sloboziei! Cezar Zamfir contestă!

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
20/06/2014 | Locale Ialomita

Luni, 16 iunie, Consiliul local Slobozia a fost convocat în ședință extraordinară, a doua în decurs de 10 zile, pentru alegerea lui Gabi Mușat în funcția de viceprimar al municipiului, în locul lui Cezar Zamfir, schimbat din funcție pe data de 6 iunie.

viceprimar slobozia

În acest context, aveam să aflăm că Cezar Zamfir a contestat hotărârea de Consiliu local din 6 iunie prin care era schimbat din funcție, motivând că este „netemeinică și nelegală”.

„Nelegal, un număr de 8 consilieri locali, cu sprijinul primarului municipiului Slobozia, au inițiat un proiect de hotărâre a CL Slobozia de schimbare din funcția de viceprimar a subsemnatului, fără motivație legală și temeinică, așa cum impune legea. Pentru schimbarea din funcție a unui viceprimar trebuie să existe o motivație temeinică, clară și explicită conform art. 69 alin 4 din legea 393/2004 privind statutul aleșilor locali”, preciza Cezar Zamfir.

Pe aceeași lege, 393/2004, și-a bazat și următorul motiv privind nelegalitatea schimbării sale, anume acela că erau necesare două treimi din numărul consilierilor în funcție.

Numai că hotărârea Consiliului local care viza schimbarea din funcția de viceprimar a lui Cezar Zamfir (și nu eliberarea din funcție ca urmare a unei sancțiuni) era întemeiată pe prevederile legii 215/2001 privind administrația publică locală, secretarul municipiului Agripina Gabriela Costea susținând că au fost respectate întocmai cerințele legale.

„Schimbarea din funcție a viceprimarului se poate face de către consiliul local, prin hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor în funcție, la propunerea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție. (…) Cu privire la pretinsa lipsă de motivație legală și temeinică a proiectului, legea 215 nu condiționează schimbarea din funcție a viceprimarului de existența unui anumit motiv, Consiliul local având libertatea de a aprecia oportunitatea adoptării actului administrativ în speță”, preciza aceasta.

În concluzie, s-a aplicat principiul simetriei actelor administrative, în sensul că atât timp cât la alegerea viceprimarului este impus de lege votul secret al majorității consilierilor în funcție, fără existența unei motivări exprese a opțiunii, nici în cazul schimbării nu sunt alte cerințe.

Dacă data trecută Dreapta a boicotat ședința prin neparticipare, acum, la ședința din 16 iunie, au încercat să conteste tot ce se putea, chiar dacă erau conștienți că nu au sorți de izbândă.

Trebuie spus că la ședință au fost prezenți 18 consilieri din cei 21, din partea „dreptei unite” lipsind consilierii Gabriel Ioniță, Gigi Manea și Andrei Tron.

Consilierul PER Radu Paros a contestat „dubla calitate” a lui Gabriel Mușat, de președinte de ședință dar și de propus la funcția de viceprimar, susținând că în acest caz există un interes patrimonial, iar Mușat nu ar trebui să participe la vot. Referitor la acest posibil conflict de interese, secretarul municipiului a explicat că „atât timp cât consilierul local nu se abține de la vot și nu declară că are un interes personal în cauză, nu există niciun motiv să nu-i dau buletinul de vot”.

În schimb, consilierul Sava Ștefan spunea că aceia care cred că există un interes patrimonial, un conflict de interese, se află într-o „gravă confuzie”.

„Nimeni nu trebuie privat de dreptul de a vota. Atunci când există un interes personal, consilierul se poate abține. (…) În situația de față nu există niciun motiv legal să se abțină”.

În opinia consilierului Mădălin Teculescu, Cezar Zamfir este în continuare viceprimar și instanța va dovedi cine are dreptate, iar faptul că se alege un alt viceprimar atât timp cât nu este clarificată această problemă de către instanță este un abuz.

Primarul municipiului, Alexandru Stoica, susține că totul este legal, iar hotărârea de schimbare din funcție a viceprimarului a primit avizul de legalitate din partea Prefecturii.

În plus, s-a reclamat faptul că hotărârea privind alegerea viceprimarului a venit direct cu numele persoanei propuse, fără a mai exista posibilitatea ca din partea Opoziției să fie făcută altă nominalizare.

Opoziția din Consiliul local nu s-a oprit aici, aceștia reclamând componența comisiei de numărare a voturilor din care trebuiau să facă parte trei membri. Cum Andreea Conescu, unul dintre membri, a anunțat că va părăsi sala și nu va participa la numărarea voturilor, iar alt membru lipsea de la ședință, a rămas doar unul în comisia de numărare a voturilor.

În acest context, secretarul municipiului a anunțat că, potrivit legii, atât dumneaei cât și președintele de ședință pot participa la această acțiune. Și cum președintele de ședință a fost chiar Gabriel Mușat, propus pentru funcția de viceprimar, opoziția a reclamat ciudățenia situației, părăsind sala de ședință.

Cei rămași în sală au continuat procedurile de alegere a viceprimarului prin vot secret, astfel că, adunând 11 voturi, Mușat Gabriel a fost desemnat viceprimar al municipiului.

„Sper să avem o colaborare reușită și să dea Dumnezeu să fie bine. Noi am fost aleși aici să facem treabă pentru cetățeni, să meargă lucrurile bine în oraș, să se dezvolte orașul… (…) Mulțumesc tuturor, chiar și dumnealor, pentru că au venit la ședință. Puteau rămâne să-și exprime votul, dar….”, a spus la final Gabriel Mușat, de acum viceprimar al municipiului.

Deși au părăsit sala de consiliu, Opoziția a rămas în zonă și a susținut o scurtă conferință de presă chiar în sediul Primăriei, pentru a-și explica acțiunile, pentru a reclama, pentru a acuza.

Practic, au fost explicate mai pe larg punctele lor de vedere exprimate și în cadrul ședinței de consiliu, ideea principală fiind că se vor apăra și vor contesta în instanță schimbarea lui Cezar, considerând că aceia care au greșit trebuie să plătească, avertizându-l totodată pe noul viceprimar „să fie atent ce semnează de acum încolo, pentru că sunt multe hibe și multe proiecte cu probleme” și să nu ajungă „țapul ispășitor”.