Fetești: Anunț licitație publică – închiriere spații comerciale

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

U.A.T.Municipiul Feteşti cu sediul în Municipiul Feteşti, Str.Călăraşi, Nr. 595, B1.CF3, Sc. A, Et. II-IV, Judeţul Ialomiţa, cod poştal 925150, în temeiul Hotărâri Consiliului Local nr. 102/31.07.2019, organizează în data de 24.10.2019 ora 11:00 licitaţie publică în vederea închirierii a 9 ( nouă) spaţii comerciale destinate comercializării de legume, fructe şi alte produse alimentare, produse textile, încălţăminte, confecţii din blană şi articole din piele din Hala Piaţa Agroalimentară Feteşti – Gară, Parter, Str. Ardealului din Municipiul Feteşti.

Durata închirierii

închirierea se face pe perioadă de maxim 10 (zece) ani, preţul minim de pornire a licitaţiei este de 19,16 lei/mp/lună pentru comerţ, conform H.C.L. nr. 17 din 27.02.2019.

Condiţiile necesare pentru participarea la licitaţie se regăsesc în caietul de sarcini parte integrantă a Hotărâri Consiliului Local nr. 102/31.07.2019;

Relaţii privind licitaţia, documentaţia de atribuire, se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Feteşti, Direcţia Tehnică – Comnpartiment, Patrimoniu, Superficii începând cu data de 08.10.2019.

Taxele de participare la licitaţie sunt:

  1. Taxă de participare la licitaţie 100 lei;

2. Taxă caiet de sarcini 100 lei;

3. Garanţia de participare la licitaţie 300 lei;

Ofertele se vor depune la registratura Primăriei Municipiului Feteşti în plic inchis şi sigilat, cu documentele solicitate în caietul de sarcini, până la data de 23.10.2019.

Criteriul de selecţie al ofertelor este „preţul cel mai mare oferit”.