DSVSA Ialomița: Recomandări pentru fermieri, în contexul COVID-19

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița, având în vedere:

 • instituirea stării de urgență pe teritoriul României;
 • necesitatea prevenirii răspândirii infecţiilor provocate de noul coronavirus (COVID-19);
 • dispozițiile Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României;
 • asigurarea sănătaţii şi securităţii în muncă la nivelul fermei,

a notificat reprezentanții operatorilor economici, cu activitate legată de creșterea animalelor, că trebuie să se asigure că personalul angajat se autoprotejează, în vederea reducerii riscului de îmbolnăvire, iar animalelor li se oferă condiții de bunăstare și asistență sanitară veterinară.

În acest sens au fost transmise următoarele recomandări:

 1. personalul angajat trebuie să se autoprotejeze evitând să intre în contact cu persoane diagnosticate sau cu suspiciune de infecţie respiratorie cauzată de COVID-19. Personalul va înştiinţa de îndată conducerea cu privire la această situaţie, pentru luarea măsurilor de asigurare a continuităţii activităţii la nivelul structurii/entității din care fac parte.
 2. conducătorii trebuie să adopte măsuri la nivelul fermelor în sensul limitării interacţiunii directe, la nivelul personalului şi al activităţilor specifice, în vederea reducerii riscului de îmbolnăvire, cu menţinerea nivelului activităţii curente.

Aceste măsuri trebuie să aibă în vedere, cel puțin:

 • stabilirea unui program de lucru diferenţiat;
 • limitarea, pe cât posibil, a deplasărilor personalului în afara fermei, cu excepția categoriilor de personal ale căror activități reclamă prezența în câmp;
 • dispunerea unor măsuri de igienizare a spaţiilor;
 • limitarea contactului dintre angajaţi şi deplasarea în cadrul teritoriului fermei doar în cazurile strict necesare;
 • asigurarea de măşti de protecţie şi substanțe dezinfectante;
 • restrângerea activităților în departamentele fermei „care nu sunt indispensabile” pentru producție;
 • adoptarea procedurilor de siguranță pentru evitarea contagierii, respectarea distanței de siguranță între operatori și unde aceasta nu poate fi menținută, dotarea personalului cu dispozitive corespunzătoare de protecție individuală;
 • efectuarea zilnică și ori de câte ori se impune, a curățeniei în spațiile de lucru, inclusiv în habitaclurile tractoarelor și mașinilor agricole existente la nivelul fermelor, cu produse specifice care să asigure protecția.

Personalul angajat să respecte recomandările autorităților (socializare cu păstrarea distantei între persoane, dezinfecția mâinilor și a suprafețelor de lucru din ateliere și utilaje agricole care sunt atinse cu mâna).

Asigurați dotarea personalului angajat cu dispozitive de protecție individuală corespunzătoare, printre care salopete/cămăși, șorțuri de unică folosință, încălțăminte de purtat deasupra celei obișnuite, mănuși, măști.

Evitați contactele interpersonale apropiate inclusiv în vestiare sau în spațiile de luat masa, între angajații din sectoare diferite.

Se va realiza un program distinct de acces în aceste spații pentru echipele de angajați ai diferitelor sectoare.

Instruiți personalul angajat care se deplasează în afara fermei pentru lucrări agricole mecanizate în câmp, cu privire la respectarea cu strictețe a tuturor măsurilor de prevenire și protecție transmise de autorități în acest sens. La revenirea în fermă, utilizarea materialelor de dezinfecție este obligatorie.

 1. asigurați-vă că dispuneți de stocuri de furaje pentru animalele dumneavoastră, astfel încât să nu apară probleme în situația în care nu se poate asigura frecvența normală de efectuare a transporturilor de hrană. Animalele trebuie să fie hrănite și adăpate corespunzător astfel încât să nu fie supuse unor suferințe inutile.
 2. animalele au nevoie de îngrijire, împărțiți, dacă este posibil, personalul în ture, astfel încât acesta să nu se intersecteze. În situația în care este posibil se recomandă autoizolarea și cazarea personalului în fermă pentru o perioadă mai lungă de timp. Dacă există posibilitatea menținerii permanente a personalului în fermă, asigurați condiții de cazare și hrană pentru acesta.
 3. nu se mai acceptă accesul persoanelor străine în fermă, excepție făcând medicii veterinari, respectiv cel de liberă practică împuternicit care asigură asistența animalelor în caz de urgențe, precum și medicii veterinari oficiali, în situații în care apar probleme legate de bunăstarea sau sănătatea animalelor. Sunt exceptați de la interdicție și șoferii mijloacelor de transport care intră în fermă pentru aprovizionare (furaje, medicamente), pentru colectarea laptelui, ouălor, precum și cei care asigură transportul animalelor destinate comerțului intracomunitar, exportului sau sacrificării. De asemenea, este permis accesul echipelor de intervenție (apă, canal, gaze, electricitate, internet/cablu/telefonie fixă). Evitați, pe cât posibil, contactul cu persoanele anterior enumerate.

Stabiliți reguli/trasee clare de deplasare și intervenție pentru conducătorii mijloacelor de transport care intră în fermă pentru aprovizionare (input-uri), pentru colectarea producției, sau în ceea ce privește accesul echipelor de intervenție (apă, canal, gaze, electricitate, internet/cablu/telefonie fixă). Instruiți personalul angajat să păstreze, pe cât posibil, o distanță de siguranță față de cei menționați și să limiteze în timp contactele cu aceștia.

 1. contactați furnizorii contractuali și stabiliți grafice pe ore și zile, de derulare planificată a livrărilor de input-uri necesare desfășurării activității (furaje, medicamente, motorină, etc).
 2. în situația în care ferma trebuie aprovizionată cu furaje sau medicamente, sau din fermă sunt colectate lapte, ouă ori sunt îmbarcate animale pentru comercializare sau sacrificare, șoferul coboară din cabină, purtând echipament de protecție (mască și mănuși de unică folosință) și păstrând distanța față de personalul din fermă.

Limitați coborârile șoferilor din mijloacele de transport care furnizează imput-uri și verificați dotarea acestora cu dispozitive medicale pentru protecția mâinilor, nasului și gurii.

 1. elaborați o listă cu toate persoanele pe care trebuie să le contactați în situația în care apar evenimente neprevăzute: furnizori, medici veterinari de liberă practică, medici veterinari oficiali, reprezentanți ai societăților de neutralizare, personal de înlocuire, șoferii care asigură colectarea laptelui, ouălor, transportul animalelor destinate comercializării, sacrificării.
 2. în situația în care sunt contracte în derulare pentru popularea fermelor, se acceptă intrarea mijloacelor de transport în ferme, dar șoferul trebuie să poarte echipament de protecție (de unică folosință) și să păstreze distanța față de personalul din fermă.

       Luați măsuri pentru transmiterea documentației de transport prin mijloace electronice.

 1. elaborați un plan de urgență aplicabil la nivelul fermei dumneavoastră, luând în considerare toate recomandările furnizate de către autorități.
 2. planul ar trebui să abordeze modul în care îți poți desfășura afacerea, chiar dacă un număr semnificativ de angajați, furnizori sau transportatori nu se pot deplasa la ferma dumneavoastră.

               Orice disfuncționalitate apărută în activitatea dumneavoastră sub raportul persoanelor suspicionate/confirmate, aflate în carantină sau în izolare la domiciliu, va fi notificată urgent către D.S.V.S.A. Ialomița (telefon 0243232069, e-mail: [email protected]).

                   Precauțiile și planificarea pot face diferența!!!

          Acționând acum vă protejați angajații și afacerea și nu uitați nici de animale!!!

 COMPARTIMENTUL DE COMUNICARE AL D.S.V.S.A. IALOMIȚA