DSVSA Ialomiţa: Informare privind pesta porcină africană

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

D.S.V.S.A. Ialomița vă informează că în vederea ridicării restricțiilor datorate evoluției Pestei Porcine Africane în localitatea Drăgoești, în perioada noiembrie – decembrie 2018  au fost examinate clinic toate porcinele existente în localitățile din zona de supraveghere (Hagiești, Boteni, Livedea, Bițina Pământeni, Chiroiu Sat Nou, Chiroiu Pământeni, Chiroiu Ungureni, Roșiori, Movilița, Valea Bisericii) și din zona de protecție, ( Drăgoești),  în urma examinărilor clinice nefiind depistate animale care să prezinte dmin clinice atribuibile pestei porcine africane; în perioada 10.01. – 24.01.2019 au fost prelevate probe de sânge  pentru detecția anticorpilor anti-virus pestă porcină africană de la toate porcinele existente pe raza localității Drăgoești (425 animale) care, conform Buletinelor de Analiză nr. 10157/21.01.2019, nr. 10208/25.01.2019 și  nr.10217/31.01.2019 eliberate de Laboratorul Sanitar Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor Ialomiţa, au furnizat rezultate negative.

Având în vedere cele mai sus menționate, începând cu data de 05.02.2019 încetează măsurile de restricţii impuse conform Planului de măsuri nr.20302/05.09.2018 pentru localitățile enumerate anterior.

Ținând cont de prevederile Directivei 2002/60/CE de stabilire a dispozițiilor dminist de combatere a Pestei Porcine Africane și de modificare a Directivei 92/119/CEE în dminis privește boala Teschen și Pesta Porcină Africană şi a Manualului Operațional pentru Pesta Porcină Africană, vă precizăm că exploatația infectată din localitatea Drăgoești, cod exploatație RO1026500058, va respecta următorul program în vederea repopulării complete:

  • achiziționarea de purcei santinelă din exploatații care nu au fost afectate de boală, exploatații care vor fi situate în localități ce nu sunt supuse restricțiilor sanitare veterinare în ceea ce privește Pesta Porcină Africană;
  • achiziționarea de purcei santinelă se va face doar după notificarea prealabilă a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. Ialomița, care va dispune verificarea serologică a purceilor selectați, în exploatația de proveniență, iar în cazul obținerii rezultatelor corespunzătoare aceștia vor putea fi transferați (după eliberarea documentelor sanitare veterinare) către exploatația infectată;
  • purceii vor fi menținuți în exploatația infectată timp de minim 45 de zile, după care vor fi supuși testării în direcția pestei porcine africane;
  • în cazul obținerii rezultatelor favorabile exploatația infectată va putea fi repopulată complet, fără a mai fi supusă niciunei restricții iar focarul de boală se va stinge.

Precizăm că, după ridicarea restricțiilor, toate porcinele ce vor fi cumpărate în vederea creșterii în exploatații din localitățile menționate mai sus, vor trebui să provină din localități care nu sunt supuse restricțiilor sanitare veterinare, să fie identificate (crotaliate) și însoțite de documente sanitare veterinare eliberate de medical veterinar de liberă practică din localitatea de proveniență.

În data de 28.01.2019 într-o exploatație din localitatea Rovine au fost introduși porci santinelă în vederea stingerii focarului.

În județul Ialomița în anul 2019, la porc domestic au fost confirmate două  focare  de Pestă Porcină Africană în localitatea Scînteia  și în localitatea  Axintele

În ceea ce privește mediul silvatic, la data actuală sunt afectate un număr de 8 Fonduri de Vânătoare de pe raza județului, de la 01.01.2019 fiind confirmate un număr de 60 cazuri mistreți pozitivi: FV 10 Chirana (5 cazuri), FV 2 Cegani (29 cazuri), FV7 Ciunga  (4 cazuri), FV11 Sudiți (11 cazuri), FV12 Săveni, (11 cazuri) ceea ce duce la menținerea restricțiilor privind repopularea exploatațiilor cu porcine pentru localitățile aflate în zona infectată (raza de 8 km față de poziția GIS a cazurilor confirmate).

De asemenea în unele județe limitrofe (Buzău, Constanța, Tulcea, Brăila) au fost confirmate, în cursul anului 2019, focare de boală în expoatații nonprofesionale.

Ținând cont de cele precizate concluzionăm că, la momentul actual, deoarece există virus circulant, este esenţial ca, pentru prevenirea apariției unor alte focare de boală pe raza județului,  toate persoanele responsabile (proprietari de porcine, administratori ai fondurilor de vânătoare, Unitățile Locale de Sprijin) să respecte măsurile impuse pentru eradicarea bolii pe teritoriul județului Ialomița.

 Compartimentul Comunicare din cadrul DSVSA Ialomiţa