comenzi la domiciliu cliseru.ro

DSP Ialomița: Control la centrul de carantină

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
18/03/2020 | Locale Ialomita

În data de 17.03.2020, inspectorii sanitari din cadrul Serviciului de Control în Sănătate Publică al Direcţiei de Sănătate Publică Ialomiţa au efectuat o acţiune de verificare a condiţiilor igienico-sanitare din locaţia în care sunt carantinate persoanele venite din zonele de transmitere extinsă a COVID-19, constatându-se următoarele:

La etajul 1 al pavilionului A sunt cazate 21 de persoane carantinate, fiecare cameră are baie proprie, frigider, televizor, asigurându-se materiale de igienă personală şi de curăţenie în cantităţi

suficiente;

La etajul 1 al pavilionului B sunt cazate 5 persoane carantinate, fiind aceleaşi condiţii ca în pavilionul A;

La parterul pavilionului A sunt cazate 7 persoane sosite din aceeaşi localitate din Italia, în trei camere diferite, cu grupuri sanitare şi baie separate pe sexe;

Alimentaţia zilnică constituită din 3 mese pe zi se asigură în sistem catering, aceeaşi firmă asigurând şi aprovizionarea cu apă plată îmbuteliată în cantitate suficientă;

Asistenţa medicală continuă este asigurată prin personalul medical din cabinetele medicale şcolare; La data controlului era în curs de efectuare dezinfecţia holurilor din pavilioanele A şi B, precum şi a spaţiului de cazare pentru cea de-a doua persoană depistată ca purtătoare de COVID-19; Pubelele cu deşeuri menajere provenite din alimentaţia zilnică şi din îngrijirile personale, erau depozitate într-un loc special amenajat, închise, urmând a fi preluate zilnic de o firmă specializată pentru neutralizarea lor;

In urma verificărilor igienico-sanitare ale inspectorilor sanitari de stat din cadrul Serviciului de Control în Sănătate Publică al Direcţiei de Sănătate Publică Ialomiţa, s-a constatat că locaţia în care se află centrul de carantină îndeplineşte condiţiile igienico-sanitare de funcţionare, starea generală de carantină este corespunzătoare iar persoanele aflate în carantină s-au declarat mulţumite de condiţiile de carantinare.

In concluzie, afirmaţiile din spaţiul public potrivit cărora imobilul utilizat pentru carantinare este un focar de infecţie, sunt false şi tendenţioase, făcute în scopul alarmării nejustificate a populaţiei. Invităm cetăţenii judeţului Ialomiţa să se informeze numai din surse autorizate.

Precizăm că, la nivel local, instituţia care exercită atribuţii specifice de control în sănătatea publică este Direcţia de Sănătate Publică Ialomiţa, potrivit prevederilor art. 3 din O.M.S. nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

DSP IALOMIȚA | DIRECTOR EXECUTIV, ing. DAN NOEL  |   Medic Șef Departament  Supraveghere SP,  dr. Dumitrescu Mihaela