comenzi la domiciliu cliseru.ro

Controale și verificări la secțiile de votare

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
10/12/2016 | Lege si Ordine

În perioada 14.11 – 11.12.2016, Inspecția de Prevenire și cadre ale subunităților de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Barbu Catargiu” al județului Ialomița execută controale de prevenire, verificări și recunoașteri la secțiile de votare organizate la nivelul județului Ialomița, acțiuni ce au ca obiectiv desfășurarea, în condiții de siguranță, a procesului de votare pentru alegerile parlamentare din data de 11.12.2016.

Pentru evitarea producerii unor situații de urgență, premergător și în ziua de 11.12.2016, pe timpul acestor controale și verificări, pompierii ialomițeni au avut în vedere mai multe aspecte:

  1. Amenajarea secţiilor de votare să se realizeze, pe cât posibil, la parterul clădirilor.

  2. Amplasarea cabinelor de votare să se facă fără diminuarea gabaritelor căilor de acces şi de evacuare şi a circulaţiilor interioare din clădirile în care se organizează procesul electoral şi fără blocarea ori îngreunarea accesului la mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor (exemplu: instalaţii de hidranţi interiori, stingătoare etc).

  3. Amplasarea elementelor de mobilier ce se evacuează din interiorul încăperilor în care se amenajează secţii de votare să nu se facă pe căile de acces şi evacuare din secţiile de votare.

  4. Marcarea corespunzătoare a căile de evacuare din clădire şi asigurarea menţinerii acestora în permanenţă practicabile.

  5. Asigurare respectării normelor de apărare împotriva incendiilor specifice mijloacelor și sistemelor de încălzire și, acolo unde este cazul, la utilizarea mijloacelor de preparat şi încălzit hrană.

  6. Verificarea instalaţiilor electrice să se realizeze de către personal calificat şi autorizat, iar exploatarea acestora să se facă fără improvizații și cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare.

  7. Asigurarea menţinerii în stare de funcţionare a instalaţiilor şi sistemelor de apărare împotriva incendiilor din dotarea clădirilor (instalaţii de iluminat de siguranţă, de semnalizare, de stingere a incendiilor etc.).
    Tot pe timpul acestor controale, s-a acordat asistență de specialitate președinților și membrilor comisiilor de votare, în vederea asigurării măsurilor de apărare împotriva incendiilor. Au fost stabilite, împreună cu autoritățile locale, măsuri de prevenire necesar a fi respectate în organizarea și desfășurarea scrutinului care să implice și serviciile voluntare pentru situații de urgență.

De asemenea, în zilele de 10 și 11 decembrie a.c, aproximativ 130 de pompieri ialomițeni vor asigura paza a 53 de secții de votare, iar în eventualitatea producerii unei situații de urgență, aproximativ 160 de pompieri sunt pregătiți să asigure misiunile de răspuns.

Comunicat de presă: ISU Ialomița – INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “BARBU CATARGIU” AL JUDEŢULUI IALOMIŢA