comenzi la domiciliu cliseru.ro

Controale ITM la angajatorii cu un număr de peste 50 de angajați

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
22/07/2021 | Locuri de munca

În perioada 12 – 16 iulie 2021 s-a desfăşurat, la iniţiativa Inspecţiei Muncii, CAMPANIA NAŢIONALĂ pentru verificarea modului de aplicare a prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemunca, decalarea programului de lucru, securitatea și sănătatea la locul de muncă, în vederea reducerii riscului de contaminare cu COVID-19, şi a avut ca grup țintă angajatorii cu un număr de peste 50 de angajați.

Obiectivele Campaniei au fost următoarele :

  • Identificarea angajatorilor care au mai mult de 50 de salariați și conştientizarea acestora cu privire la necesitatea implementării măsurii de individualizare a programului de lucru , a muncii la domiciliu și a telemuncii, în vederea reducerii riscului de contaminare cu Coronavirus la locul de munca precum şi pe timpul deplasării la și de la locul de muncă precum și cu privire la asigurarea unui mediu de muncă sigur pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor ;
  • Verificarea angajatorilor care au mai mult de 50 de salariați cu privire la aplicarea prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemunca, decalarea programului de lucru și securitatea și sănătatea în muncă;
  • Identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii controlați, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă.

În domeniul relaţiilor de muncă au fost verificaţi 15 angajatori cu un număr de 2721 de salariaţi; au fost sancţionaţi 6 angajatori cu 9 sancţiuni contravenţionale din care 5 amenzi în cuantum de 17.000 lei şi au fost constatate următoarele neconformităţi:

  • Nerespectarea prevederilor privind decalarea programului de lucru în sensul organizării programului de lucru astfel încât personalul să fie împărţit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră, în cazul angajatorilor un număr mai mare de 50 de salariaţi
  • Nerespectarea prevederilor privind munca în timpul repausului săptămânal şi munca suplimentară
  • Neevidenţierea orelor prestate de salariaţi;
  • Nerespectarea termenelor de transmitere în registrul general de evidenţă a salariaţilor a modificărilor intervenite în timpul executării contractului individual de muncă ;
  • Necordarea repausului zilnic de 24 ore după un program de lucru de 12 ore pe zi;
  • Nestabilirea modalităţii de evidenţiere a orelor de muncă prestate de telesalariaţi, conform art. 5 alin. 2 lit. e din Legea nr. 81/2018

Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse 12 măsuri de remediere .