comenzi la domiciliu cliseru.ro

Controale ISU la secțiile de votare. Alegeri locale 2016

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
25/05/2016 | Lege si Ordine

În perioada 27.05 – 03.06.2016, Inspecția de Prevenire a Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Barbu Catargiu” al județului Ialomița va executa controale de prevenire la secțiile de votare organizate la nivelul județului Ialomița, acțiuni ce vor avea ca obiectiv desfășurarea, în condiții de siguranță, a procesului de votare pentru alegerile locale din data de 05.06.2016.

În acest sens, inserăm alăturat câteva dintre măsurile de prevenire a situațiilor de urgență ce se vor avea în vedere pe timpul controalelor:

  1. Amenajarea secţiilor de votare se va realiza, pe cât posibil, la parterul clădirilor.
  2. Amplasarea cabinelor de votare se va face fără diminuarea gabaritelor căilor de acces şi de evacuare şi a circulaţiilor interioare din clădirile în care se organizează procesul electoral şi fără blocarea ori îngreunarea accesului la mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor (exemplu: instalaţiile de hidranţi interiori).
  3. Elementele de mobilier care se evacuează din interiorul încăperilor în care se amenajează secţii de votare nu se va amplasa pe căile de acces şi evacuare din secţiile de votare.
  4. Se vor marca corespunzător căile de evacuare din clădire şi se vor menţine în permanenţă practicabile.
  5. Se va interzice efectuarea lucrărilor cu foc deschis în clădire premergător şi pe durata desfăşurării procesului electoral.
  6. Se va asigura respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor la utilizarea mijloacelor de preparat şi încălzit hrană – dacă este cazul.
  7. Instalaţiile electrice vor fi verificate de personal calificat şi autorizat; se va asigura realizarea şi exploatarea acestora fără improvizaţii, cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare.
  8. Se va asigura menţinerea în stare de funcţionare a instalaţiilor şi sistemelor de apărare împotriva incendiilor din dotarea clădirilor (instalaţii de iluminat de siguranţă, de semnalizare, de stingere a incendiilor etc.).