comenzi la domiciliu cliseru.ro

Construcțiile și amenajările neautorizate privind securitatea la incendiu – termen limită pentru intrarea în legalitate – 31.12.2016

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
27/07/2016 | Lege si Ordine

Potrivit prevederilor art. 30 alin (4^1) din Legea nr. 307 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru construcțiile și amenajările care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu (stabilite în HGR nr. 1739/2006, cu modificările și completările ulterioare) care au fost puse în funcțiune fără obținerea autorizației de securitate la incendiu, persoanele prevăzute la art. 30 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 (respectiv persoanele fizice ori juridice care finanţează şi realizează investiţii noi sau intervenţii la construcţiile existente ori, după caz, beneficiarului investiţiei) au obligația obținerii respectivului act administrativ până la data de 31 decembrie 2016.

Astfel, aducem la cunoștință persoanelor fizice sau juridice implicate faptul că, după expirarea termenului limită stabilit de lege, reprezentanții inspectoratului pentru situații de urgență vor aplica sancțiuni contravenționale (principale și, după caz, complementare, inclusiv închiderea unității/oprirea funcționării) potrivit Ordonanței Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, reamintim că răspunderea exclusivă în ceea ce privește funcționarea construcțiilor și amenajărilor din punct de vedere al asigurării cerinței de securitate la incendiu revine beneficiarilor investițiilor.

ISU Ialomița