comenzi la domiciliu cliseru.ro

Consiliul Județean Ialomița devine acționar majoritar la SC Urban SA Slobozia și asociat cu drepturi depline în ADI Periurbană Slobozia

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
11/06/2021 | Locale Ialomita

Conform Codului administrativ, Consiliul Judeţean are obligaţia de a sprijini autorităţile publice locale în furnizarea către cetățeni a serviciilor de utilitate publică, inclusiv cele de apă şi canalizare. Pentru realizarea angajamentelor ce derivă din directivele europene privind epurarea apelor uzate şi calitatea apei destinate consumului uman, la nivelul judeţului Ialomița sunt necesare ample investiții pentru îmbunătățirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă și canalizare.

Sedinta Consiliul Judetean Ialomita Foto Cji

În acest sens,  consilierii județeni au aprobat vineri, 11 iunie, asocierea Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Ialomiţa cu unităţile administrativ-teritoriale componente ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare „ADI Periurbană Slobozia”, în vederea participării la patrimoniul Asociaţiei, în calitate de membru asociat cu drepturi depline. Asociaţia a fost înființată în anul 2011, prin asocierea Municipiului Slobozia cu localitățile Ciulniţa, Cosâmbeşti, Griviţa, Mărculești și Scânteia.

Aria de acoperire a proiectelor regionale va crește prin preluarea de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a localităţilor mai mici, şi extinderea, astfel, a ariei de operare a operatorilor regionali care sunt beneficiarii vizaţi de politica de regionalizare în sectorul de apă și apă uzată. Prin aderarea județului Ialomița la această Asociație se urmăreşte îmbunătăţirea calităţii şi accesului la infrastructura de apă/canalizare, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în toate zonele rurale din judeţul Ialomiţa care, în prezent, nu beneficiază de aceste servicii. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că investiţiile din acest domeniu sunt considerabile, astfel încât accesarea fondurilor europene reprezintă un element cheie pentru trecerea de la un număr mare de furnizori de servicii de o calitate scăzută la un număr limitat de operatori puternici, capabili să furnizeze servicii durabile la tarife acceptabile, care vor asigura recuperarea costurilor de investiţii şi dezvoltarea ulterioară a sistemelor de apă şi canalizare.

Marian Pavel Foto Cji„Este un proiect lansat în spațiul public de cel puțin trei luni. Am tot discutat despre necesitatea înființării în județul Ialomița a unui operator de apă și apă uzată. Dacă în momentul de față județul Ialomița are ceva sincope privind dezvoltarea, sunt și din cauza lipsei unui operator de apă și apă uzată la nivel județean. Nu există decât interese administrative și interese de dezvoltare. Masterplanul de apă și apă uzată la nivelul județului este apanajul Consiliului Județean. Peste tot în România, știți foarte bine, operatorii care funcționează o fac sub o ADI, o asociație de dezvoltare, din care fac parte unități administrativ teritoriale, delegând la rândul lor serviciul de apă unui operator. Am avut și voi avea în continuare discuții în fiecare UAT înscris și cu câte vor dori să se înscrie pentru a mări arealul și să oferim servicii cu operatorul nostru. (…) Discutăm astăzi de cel puțin 42 de localități din județul Ialomița care nu beneficiază de canalizare, nu beneficiază de investiții într-un sistem integrat de gestionare a apei potabile și apei uzate. Știți foarte bine că indiferent cât ne-am dori astăzi, UAT-urile nu mai sunt eligibile pe POIM, singurii care sunt eligibili fiind operatorii regionali. De aceea ne dorim lucrul acesta, de aceea ne dorim să facem și noi, într-un parteneriat corect cu UAT-urile din jurul Sloboziei și nu numai, din tot județul Ialomița, un operator puternic, un operator care să fie în stare să atragă, de ce nu, undeva la 200 de milioane de euro pentru a investi în această infrastructură, absolut necesară în județul Ialomița. Cu siguranță, faptul că astăzi avem această hotărâre nu înseamnă că este finalul. Va trebui ca fiecare UAT să dea o astfel de hotărâre, plus alte proceduri juridice pe care trebuie să le îndeplinim”, a declarat Marian Pavel, președintele Consiliului Județean Ialomița.

Prin proiectul de hotărâre se propune, așadar, aderarea judeţului Ialomiţa la Asociaţie, ca primă etapă în procesul de participare la capitalul social al operatorului regional SC Urban SA Slobozia, cel căruia Asociaţia i-a delegat serviciul de alimentare cu apă și canalizare pe raza de competenţă a unităților administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei.

Conform Codului administrativ, Preşedintele Consiliului Județean Ialomița este reprezentantul de drept al județului Ialomița în cadrul organelor de conducere ale Asociaţiei (Adunarea Generală a Asociaţilor, respectiv Consiliul Director). Tot prin proiectul de hotărâre, în acord cu Statutul Asociaţiei, se propune aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă şi canalizare între „ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA ” şi operatorul regional S. C. URBAN S.A. Slobozia.

În același context, consilierii au aprobat și asocierea Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Ialomița cu unităţile administrativ teritoriale acţionare la operatorul regional SC Urban SA Slobozia în vederea participării la capitalul social al acestuia, în calitate de acţionar cu drepturi depline.

SC Urban SA Slobozia a fost înființată la finele anului 1998, cu acţionar unic Municipiul Slobozia, prin reorganizarea fostei Regii Autonome de Gospodărie Comunală și Locativă. Ulterior, Municipiul Slobozia, în asociere cu localitățile Ciulniţa, Cosâmbeşti, Griviţa, Mărculești şi Scânteia, a creat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”, constituită în scopul înființării, organizării, reglementării, finanțării exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și canalizare pe raza de competență a unităților administrativ teritoriale membre. Serviciul în cauză a fost delegat către operatorul regional SC Urban SA Slobozia la data de 16.04.2014. Prin proiectul de hotărâre se propune participarea Judeţului lalomița la capitalul social al SC Urban SA Slobozia, prin deținerea unui procent de 70 % din totalul acţiunilor. Scopul Consiliului Judeţean Ialomiţa este acela ca serviciile de alimentare cu apă şi canalizare să fie asigurate în toate localitățile din județ, iar acolo unde acestea există, să fie realizate investiții considerabile în modernizarea, reabilitarea lor. Finanțarea din fonduri europene a unor astfel de proiecte de investiții pentru modernizarea, reabilitarea și extinderea infrastructurii edilitare de apă și canalizare se poate realiza doar în condițiile existenței unui operator regional care să activeze în acest domeniu. În acest sens, Consiliul Judeţean Ialomiţa dorește să se asocieze cu mai multe unități administrativ teritoriale din judeţ pentru ca SC Urban SA Slobozia să își extindă capacitatea de operare la nivelul județului Ialomiţa.

Astfel, este necesar crearea unui operator regional performant, care să poată accesa și implementa proiecte finanţate de Uniunea Europeană. Prin proiectul de hotărâre se propune participarea Judeţului Ialomiţa la capitalul social al SC Urban SA Slobozia, cu suma de 405.155 lei, reprezentând un procent de 70% din totalul acțiunilor.

Cu privire la aceste proiecte, consilierul județean Gigi Petre a avut o scurtă intervenție, solicitând reprezentanților Consiliului Județean un raport al societății Urban cu privire la situația actuală din punct de vedere financiar, datorii, investiții, litigii, dar și cu privire la multe alte aspecte, până la asocierea propriu zisă.

Directorul Urban SA Slobozia, Adrian Stoicescu, a admis faptul că societatea Urban SA Slobozia are „destul de multe aspecte complicate din spate”, de la tehnologie depășită, bani de recuperat de la asociații, până la litigiul cu Amonil, catalogată drept o „bombă atomică asupra societății”, în condițiile în care ar avea de plătit circa 5 milioane de lei.

Adrian Stoicescu Foto Cji„Probleme sunt peste tot. Știți foarte bine că, practic, Urbanul are destul de multe aspecte complicate din spate. Nu folosesc cuvântul probleme. De la tot ce înseamnă tehnologie depășită, nu există o evaluare a tot ce înseamnă motoare, pompe, și am văzut că cea mai tânără are 30 de ani, sunt aspecte destul de multe de rezolvat, inclusiv pe partea de litigii cu asociațiile preluate și nepreluate, soldurile sunt destul de mari de recuperat, dosarul cu Amonilul, care este în recurs, este ca o bombă atomică asupra societății pentru că sunt de plătit circa 5 milioane de lei. (…) Probleme sunt peste tot. În același timp, mă bazez pe o participare a oamenilor noștri pe partea tehnică, juridică, împreună cu județul, cu orașul. Este foarte important faptul că CJ-ul reușește să devină un frate mai mare sau un protector, pentru că este important să fim la masă cât mai mulți, cu resurse cât mai multe. Categoric este în pregătire un proiect cap-coadă de redresare, pe toate aspectele. Și retehnologizare și parte juridică și parte de organigramă, iar împreună cu CJ și CL Slobozia, când se dorește să facem o ședință vă stau la dispoziție”, a declarat directorul Urban SA Slobozia, Adrian Stoicescu.

Așadar, se încearcă crearea unui sistem public regional de alimentare cu apă şi de canalizare prin optimizarea serviciilor oferite şi utilizarea de resurse şi facilități comune.

„Pe noi ne interesează în egală măsură și Sineștiul și Doja și Slobozia. Iar ce se întâmplă la Slobozia este problema Consiliului Județean. Consiliul Județean vrea să intre și să investească în Urban și pentru cetățenii din Slobozia. Există posibilitatea de a investi a Consiliului Județean până la a aduce Urbanul în situația de a fi operator regional și pe urmă acesta să fie pe propriile sale puteri să poată depună proiecte cu finanțare pe POIM. Până la acel nivel va fi treaba Consiliului Județean și a partenerilor din primăriile Slobozia, Ciulnița, Mărculești, Grivița, Cosâmbești, Scânteia, existând solicitări și din partea altor primării, cum sunt Adâncata, Sf. Gheorghe, Balaciu, Gh. Doja, Balaciu, iar solicitările curg pentru a adera la acest ADI”, a mai spus președintele Consiliului Județean Ialomița.

sursa foto: Consiliul Județean Ialomița