Consiliul Județean Ialomița: Anunț convocare ședință extraordinară – 09.11.2020

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.178 alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă în ședință extraordinară în data de 09.11.2020 , ora 14:00, în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:

I. Depunea jurământului de consilierii județeni supleanți al căror mandat a fost validat de Tribunalul Ialomița, la data de 05.11.2020

II. Discutarea și adoptarea proiectului de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița în mandatul 2020-2024

III. Diverse

             Ședința este publică.

PREŞEDINTE, MARIAN PAVEL