comenzi la domiciliu cliseru.ro

CJSU Ialomița: Noi măsuri de prevenire – Covid19, începând cu 10 octombrie

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
09/10/2020 | Locale Ialomita

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ialomița a luat astăzi, 9 octombrie, mai multe măsuri de prevenire și limitare a îmbolnăvirii cu SARS CoV 2, începând cu data de 10 octombrie.

HOTĂRÂREA NR. 72 Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa din data de 09.10.2020, ora 13.00

Având în vedere:

■  Prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

.■ Prevederile O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;

 • Prevederile H.G.R. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;
 • Prevederile Hotărârii nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
 • Legea 95/2006 actualizată, privind reforma în domeniul sănătăţii;
 • Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu României începând cu data de 15.09.2020 precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID 19.
 • Propunerea Direcţiei de Sănătate Publică Ialomiţa cu nr. IL-13233/09.10.2020.
 • Solicitarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa cu nr. 16226/09.10.2020.
 • Avizul Direcţiei de Sănătate Publică Ialomiţa cu nr. IL-13244/09.10.2020.
 • Solicitarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa cu nr. 16627/09.10.2020.
 • Avizul Direcţiei de Sănătate Publică Ialomiţa cu nr. IL-13240/09.10.2020.

 

■ Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 47 din 05.10.2020

În baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a C.J.S.U. Ialomiţa, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa, coroborat cu art 2 din Hotărârea nr.l a C.J.S.U. din 05.03.2020, în data de 29.09.2020, adoptă următoarele:

Articolul 1. Se aprobă, în unanimitate de voturi, luarea măsurilor propuse de către Direcţia de Sănătate Publică Ialomiţa în vederea prevenirii şi limitării îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2, începând cu data de 10.10.2020, astfel:

 1. Pe tot teritoriul judeţului Ialomiţa:

–     Organizarea de sărbători religioase este permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa în localitatea unde se desfăşoară activitatea, fară participarea persoanelor/pelerinilor din alte localităţi;

 • Pentru aplicarea articolului 3 alin. (1) din Anexa 2 la HG 782/2020 se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie pe o rază de 100 de metri în jurul unităţilor de învăţământ în intervalul orar 07.00 – 19.30 pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani;
 • Pentru aplicarea articolului 3 alin. (1) din Anexa 2 la HG 782/2020 se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie în gări, autogări, pieţe, târguri şi oboare permanent;

–  Interzicerea organizării de târguri tradiţionale;

–  Asociaţiile de proprietari vor lua măsuri de igienizare şi dezinfecţie frecventă a spaţiilor comune, precum lifturi, scări, uscătoare etc.

 1. Pe teritoriul localităţilor Slobozia 1,58/1000, Balaciu – 2,68/1000, Moldoveni – 1,85/1000 şi Grindu 1,54/1000 unde incidenţa cumulată pe ultimele 14 zile a cazurilor de COVID-19 depăşeşte 1,5 la 1000 de locuitori, la data de 08.10.2020, se vor aplica, suplimentar, următoarele măsuri pe o perioadă de minim 14 zile de la data instituirii:

–  Pentru aplicarea articolului 6 pct. 1 din Anexa 3 la HG 782/2020 se interzic activităţile cu publicul în interiorul clădirilor operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor. Se permite prepararea hranei şi comercializarea băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;

 • Pentru aplicarea articolului 1, pct. 6 şi pct. 7 din Anexa 3 la HG 782/2020 activitatea cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte nu este permisă.
 • Pentru aplicarea articolului 6, pct. 3 din Anexa 3 la HG 782/2020 activitatea restaurantelor, barurilor şi cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă, exclusiv pentru activităţile pe care le desfăşoară pentru clienţii cazaţi în acestea;
 • Interzicerea activităţilor din sălile cu jocuri de noroc şi cazinouri, cu excepţia sălilor de pariuri şi loteriilor, exclusiv pentru vânzarea de bilete.

Articolul 2. Se aprobă scenariile de funcţionare pentru unităţile de învăţământ din judeţul Ialomiţa începând cu data de 12.10.2020, potrivit anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Articolul 3. Se aprobă, în unanimitate de voturi, propunerea transmisă de ISJ Ialomiţa privind suspendarea cursurilor faţă în faţă, începând cu data de 12.10.2020, la clasa a IX-a B din cadrul Liceului Tehnologic „Iordache Zossima” Armăşeşti, pentru o perioadă de 14 zile.

Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor în drept prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa.

PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ IALOMIŢA, PREFECT TONIȚA MANEA

HOTĂRÂREA NR. 73 Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa din data de 09.10.2020, ora 20.00

Având în vedere:

 • Prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgentă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Prevederile O.U.G. nr. 1/2014 privind unele masuri în domeniul managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de l enţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situaţiilor de Urgentă;
 • Prevederile H.G.R. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgentă;
 • Prevederile Hotărârii nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
 • Legea 95/2006 actualizată, privind reforma în domeniul sănătăţii;
 • Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu României începând cu data de 15.09.2020 precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COV1D 19.
 • Avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa cu nr. 16280 09.10.2020.
 • Avizul Direcţiei de Sănătate Publică Ialomiţa cu nr. IL-13268/09.10.2020.
 • Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercertării şi Ministrului Sănătăţii nr. 5487/1494 din 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS COV 2 in baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a C.J.S.U. Ialomiţa, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa coroborat cu art. 2 din Hotărârea nr.l a C.J.S.U. din 05.03.2020, în data de 29.09.2020, adoptă următoarele:

Articol unic. Se aprobă, în unanimitate de voturi, propunerea transmisă de ISJ Ialomiţa privind suspendarea cursurilor faţă în faţă, pe o perioadă de 14 zile la clasa a VII-a C din cadrul Şcolii Gimnaziale „George Vâlsan” Amara, începând cu data de 12.10.2020.

Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor în drept prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa.

PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ IALOMIŢA, PREFECT TONIȚA MANEA

Ialomița: CJSU a decis suspendarea cursurilor față în față în anumite unități de învățământ