Cine beneficiază de ajutorul pentru încălzirea locuințelor 2013 – 2014

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Pentru familiile și persoanele care au venituri reduse, statul va acorda în această iarnă ajutoare sociale de încălzire. Au fost făcute, însă, în acest an, câteva modificări importante la criteriile de acordare a subvențiilor de încălzire a locuinței.

Care sunt beneficiarii ajutorului de încălzire?

calorifer ajutoare incalzireAceste ajutoare de încălzire vor fi acordate în perioada 1 noiembrie 2013 – 31 martie 2014. Subvențiile care pot acoperi integral sau parțial cheltuielile pentru încălzirea locuinței, pot fi acordate persoanelor sau familiilor care au venituri mici, cetățenilor români, cât și străini ori apatrizi, cu condiția ca ei să aibă domiciliul sau reședința în România, conform prevederilor legii.

Persoanele singure pot beneficia de subvenția pentru încălzirea locuinței dacă au un venit maxim de 1.082 de lei, în timp ce familiile trebuie să se încadreze în suma maximă de 786 de lei pe membru de familie. Persoanele care solicită ajutor de încălzire nu trebuie să dețină bunuri mobile/imobile sau terenuri în proprietate.

Solicitanții trebuie să utilizeze ca modalități de încălzire energia termică în sistem centralizat, gazele naturale, energia electrică, lemnele, cărbunii ori combustibilii petrolieri. Consumatorii care folosesc gazele naturale pentru încălzirea locuinței trebuie să aibă un venit maxim de 615 lei. Regula se aplică și în cazul consumatorilor care folosesc pentru încălzirea locuinței energia electrică.

Ce documente sunt necesare pentru obținerea ajutorului de încălzire?

Pentru a obține ajutoare de încălzire, persoanele care se încadrează în veniturile și condițiile impuse de stat trebuie să completeze o cerere și o declarație pe propria răspundere referitor la veniturile sale, dar și la bunurile deținute.

La dosar trebuie adăugate atât actele de identitate ale solicitantului, cât și cele ale membrilor familiei, o adeverință de la asociația de proprietari sau locatari în care se arată numărul membrilor familiei, numele și prenumele acestora, dar și codul de client și o copie a facturii de gaze ori electricitate.

Solicitantul trebuie să atașeze la dosar fie o adeverință de salariu din care să reiasă venitul net, fie talonul de șomaj, talonul de pensie, certificatul de încadrare în grad de handicap sau orice alt document care atestă venitul, după caz.

Formularele de cerere și declarația pe propria răspundere se pot descărca de pe site-urile primăriilor, al Ministerului Muncii, Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială. Data-limită de depunere a dosarului pentru obținerea ajutorului de încălzire este 5 noiembrie.

foto: http://www.telegraph.co.uk