Certificarea Sistemului de Management al Calității în conformitate cu cerințele sr en iso 9001:2008, la nivelul a 20 de AJOFM–uri din structura ANOFM

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ implementează în parteneriat cu SC BEST SMART CONSULTING SRL proiectul „CASPO – Calitatea in SPO” – POSDRU/123/4.1/S/134736, al cărui obiectiv general îl reprezintă îmbunătățirea capacității SPO de a furniza servicii de calitate și diversificate clienților prin implementarea și extinderea sistemului de management al calității.

Proiectul se află în a 20-a lună de implementare, moment în care se realizează un bilanţ al rezultatelor pe care beneficiarul împreună cu partenerii şi le-au asumat.

Stabilirea, documentarea, implementarea, certificarea, menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management al Calității la nivelul a 20 de agenții județene pentru ocuparea forței de munca  din structura Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, a fost unul dintre obiectivele propuse.

În cursul lunii august 2015, Sistemul de Management al Calității documentat și elaborat în cadrul prezentului proiect, se implementează de către cele 20 de agenții județene pentru ocuparea forței de muncă asistate, respectiv: AMOFM BUCUREȘTI, AJOFM ILFOV, AJOFM CONSTANȚA, AJOFM BUZĂU, AJOFM VRANCEA, AJOFM IAȘI, AJOFM IALOMIȚA, AJOFM PRAHOVA, AJOFM DÂMBOVIȚA, AJOFM BRAȘOV, AJOFM COVASNA, AJOFM OLT, AJOFM VÂLCEA, AJOFM MUREȘ, AJOFM CARAȘ SEVERIN, AJOFM DOLJ, AJOFM GORJ, AJOFM MEHEDINȚI, AJOFM HUNEDOARA și AJOFM TIMIȘ, și va fi supus auditării de către un organism extern, în vederea certificării în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001:2008.

 Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 4. „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, Domeniul major de intervenţie 4.1. „Întărirea capacității SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare „, solicitant Agenţia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în parteneriat cu SC Best Smart Consulting SRL.

AJOFM IL