Căzănești rămâne oraș

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Conform procesului verbal încheiat de Biroul Electoral de Circumscripție nr. 5 Căzănești, privind rezultatele referendumului local din data de 29 iunie 2014 pentru consultarea populației cu privire la trecerea localității Căzănești de la rangul de oraș la rangul de comună, nu au fost întrunite condițiile prevăzute  de art. 5, alin. (2), din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, din 2922 de persoane înscrise pe lista de referendum, au participat 1288 de persoane, prezența fiind de 44,08%. Din cele 3200 de buletine de vot primite de Biroul Electoral de Circumscripție nr. 5 Căzănești, pentru a fi folosite, au rămas neîntrebuințate 1912.

Totodată, numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul ”DA” a fost de 1202, iar pentru răspunsul ”NU” au fost exprimate 48 de voturi, existând și 38 de voturi nule.

De menționat este că nu au existat contestații.