Casa Judeţeană de Pensii Ialomiţa: Limitarea relațiilor cu publicul în perioada 11.03 – 31.03.2020

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Având în vedere prevederile:  Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu  modificările şi completările ulterioare; Decizia Avocatului poporului comunicată pe portalul avp.ro, referitor la modul în care trebuie desfășurată activitatea de relații cu publicul în această perioadă pentru combaterea și transmiterea infecției cu Coronavirus; – Ordinul nr. 407/10.03.2020 al Preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice, privind activitățile de relații cu publicul în perioada 11.03.2020-31.03.2020.

 Vă comunicăm următoarele:

 În perioada 11.03.2020 – 31.03.2020 activitățile de relații cu publicul din cadrul Casei Județene de Pensii Ialomița se vor limita la depunerea, respectiv ridicarea de documente la/de la sediul instituției, acordarea de informații prin telefon, e-mail, poștă, din motive de siguranță medicală, legate de evenimentul excepțional privind COVID – 19 (Coronavirus).

  • De luni până joi, informațiile solicitate de petiționari vor fi oferite telefonic pe toată durata programului de lucru, respectiv de la orele 0800 la orele 1630, iar pentru ziua de vineri între orele 0800 – 1400.

Aceste măsuri nu se aplică următoarelor tipuri de servicii:

  • Depunerea, respectiv ridicarea de documente la /de la sediul instituției;
  • Solicitarea ajutoarelor de deces;
  • Activitatea de expertiză medicală;
  • Alte situații excepționale, urgențe.

Pentru aceste situații de excepție, vor fi luate măsuri minimale:

  • Păstrarea unei distanțe de cel puțin un metru între solicitant și funcționarul public de la ghișeu, precum și între publicul aflat în sediul instituției;
  • Asigurarea unui aflux controlat al publicului în spațiile închise ale Casei Județene de Pensii Ialomița;

Pentru celelalte tipuri de servicii recomandăm să se apeleze la poștă (letrică sau electronic, e-mail: [email protected]), iar acolo unde se impune depunerea unor documente originale, cererea și documentele în cauză vor fi transmise în regim de scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Din motive de siguranță medicală, legate de prevenirea răspândirii și infectării cu coronavirus, Casa Națională de Pensii Publice anunță că activitatea de audiențe, atât la sediul central cât și la sediile Caselor teritoriale de pensii, va fi suspendată începând cu data de 11.03.2020 și până pe data de 31.03.2020, urmând ca în funcție de evoluția situației, să fie anunțate alte decizii.

Casa Judeţeană de Pensii Ialomiţa