Cartea de identitate a vehiculului va avea un nou format

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
08/05/2016 | Stiri nationale

Introducerea noului format pentru cartea de identitate a vehiculului (CIV) va începe după data de 1 iulie 2016 și va fi una treptată, pe măsura epuizării stocurilor existente ale formularului actual.

Proprietarii de vehicule nu vor fi obligaţi să îşi schimbe actele deja eliberate, modelele vechi rămânând valabile în continuare.

Cartea de identitate a vehiculului (CIV) este documentul cel mai important pe care îl emite Registrul Auto Român. Acesta cuprinde principalele caracteristici constructive și datele de identificare ale unui vehicul rutier.

Informaţiile din CIV reprezintă în același timp datele oficiale ale vehiculului, pe care le utilizează ulterior toate celelalte instituții din România care efectuează activități legate de domeniul vehiculelor rutiere (impozite, taxe, autorizări, verificări tehnice etc.). La rândul ei, autoritatea de înmatriculare completează în CIV deținătorii succesivi ai vehiculului.

Actualul formular al cărţii de identitate a vehiculului are peste 20 de ani vechime. Şi-a îndeplinit, şi încă îşi indeplineşte corespunzător rolul funcţional, dar, ca în orice domeniu, şi în cel al vehiculelor rutiere s-a înregistrat o evoluție firească semnificativă, materializată atât prin modificări legislative, cât și prin progres tehnologic.

Conducerea rar a considerat că este momentul unor modificări ale formularului utilizat în prezent, atât în ceea ce priveste structurarea unor date deja existente în CIV (rubrici dedicate pentru Numărul de omologare CE de tip, Normă de poluare CE, Cod național de emisii, Valoare CO2) cât şi la introducerea unor informaţii noi despre vehicul (Masa maximă tehnic admisibilă a ansamblului de vehicule, Masa reală, Distanța dintre axe, Sistem de propulsie, Suspensie).

S-a avut în vedere şi renumerotarea rubricilor în concordanță cu cele din certificatul de înmatriculare (Directiva 1999/37/CE) și creșterea lizibilității înscrisurilor.

Registrul Auto Român