Au fost înăsprite pedepsele pentru evaziune fiscală

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ialomiţa informează contribuabilii interesaţi că au fost înăsprite pedepsele pentru evaziune fiscală, potrivit Legii nr. 50 privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 146 din 19 martie 2013.

Potrivit actului normativ mai sus menţionat, constituie infracţiune:

  • fapta contribuabilului care nu reface, cu intenție sau din culpă, documentele de evidenţă contabilă distruse, în termenul înscris în documentele de control, şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
  • refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie şi se pedepseste cu închisoare de la un an la 6 ani.
  • împiedicarea, sub orice formă, a organelor competente de a intra, în condiţiile prevăzute de lege, în sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuării verificărilor financiare, fiscale sau vamale şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 6 ani.
  • reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă şi se pedepseste cu închisoare de la un an la 6 ani.

Menţionăm că dacă  prin faptele de evaziune s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, echivalentul în lei, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 5 ani, iar dacă prin faptele de evaziune fiscală s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, echivalentul în lei, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 7 ani.