comenzi la domiciliu cliseru.ro

ATESTAREA PERSOANELOR CA AGENT DE SECURITATE

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
14/11/2016 | Lege si Ordine

Cererea prin care se solicită atestarea persoanelor ca agent de securitate se depune la unitatea de poliție unde solicitantul are domiciliul sau reședința.

Poliţia Română eliberează atestate pentru încadrarea personalului de pază sau retrage atestatul acordat, când nu mai sunt îndeplinite condiţiile legale care au stat la baza eliberării acestuia.

 Astfel, ialomiţenii care doresc să devină agent de securitate trebuie să depună o cerere pentru atestare la Serviciul de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ialomiţa.

  •  Dosarul pentru agent de securitate trebuie să conțină următoarele documente:
  •  cerere prin care se solicită avizarea;
  •  copie de pe actul de identitate;
  •  fişa medicală din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi psihic pentru serviciul de pază;
  •  certificatul de cazier judiciar
  •  atestatul sau certificatul de absolvire a cursului de calificare profesională pentru agent de pază.

Pentru a profesa în acest domeniu, pe lângă atestatul profesional și avizul medical,   persoanele interesate trebuie să aibă cel puţin 18 ani, să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie și să fie cetăţeni români sau ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene, ori ale Spaţiului Economic European. 

Cursurile de formare profesională a personalului pentru executarea activităţilor de pază se realizează prin furnizorii de formare profesională autorizaţi.

Persoanele atestate ca agent de securitate și angajate în acest scop poartă uniforma şi însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu excepţia locurilor de muncă unde se impune o altă ţinută.

Agenții de securitate au ca principale atribuții prevenirea producerii oricăror fapte ce pot aduce prejudicii unităţilor de care au grijă, precum și paza acestora, a bunurilor şi valorilor prevăzute în documentele de serviciu.

 

Articole recente:
🟠 Vezi mai multe ştiri din Ialomiţa ➡️