Ziarul Obiectiv Ialomita > Locale Ialomita > APM Ialomiţa a marcat „Ziua Mondială a Zonelor Umede” printr-o expoziţie de fotografii. https://wp.me/p49Kdo-8Tq

APM Ialomiţa a marcat „Ziua Mondială a Zonelor Umede” printr-o expoziţie de fotografii.

Joi, 2 februarie 2017, la Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea din Slobozia, a fost marcată Ziua mondială a Zonelor Umede, printr-o expoziţie de fotografii care au fost realizate de tineri cu vârste între 18 – 35 ani, în arii protejate, expoziție ce va fi deschisă pentru vizitatori până la data de 24 februarie.

Evenimentul a fost organizat de APM Ialomiţa, prin purtătorul de cuvânt Alexandra Gănescu, la care a participat un grup de copii de la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Ioan Gură de Aur din Slobozia, sub sloganul: “Protejând zonele umede, prevenim fenomenele meteo extreme”, tema anului fiind: “Zone umede pentru reducerea dezastrelor”.

Convenţia asupra zonelor umede de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, semnată la Ramsar, în Iran, în 1971, a stabilit data de 2 februarie ca fiind Ziua Mondială a Zonelor Umede.

Acest document a fost ratificat de România prin Legea 5/1991, înscriindu-se printre primele mari convenţii referitoare la conservarea patrimoniului natural. Zonele umede au fost definite ca fiind întinderile de bălţi, mlaştini, ape naturale sau artificiale, permanente sau temporare, unde apa este stătătoare sau curgătoare, dulce sau sărată, inclusiv întinderi de apă marină a căror adâncime la reflux nu depăşeşte şase metri.

Obiectivul declarat al Convenţiei a fost acela de a conserva zonele umede, fauna şi flora care servesc ca habitat al păsărilor acvatice, iar pe de altă parte constituie cele mai importante resurse de valoare economică, naturală, ştiinţifică şi recreativă, a căror pierdere ar fi ireparabilă.

Alegerea acestor zone, conform Convenţiei, se bazează pe rolul internaţional din punct de vedere ecologic, botanic, zoologic, limnologic, hidrologic, ţinând seama de importanţa lor internaţională pentru păsările acvatice în toate anotimpurile. Convenţia stabileşte în primul rând, cerinţa de a elabora şi aplica planurile de amenajare, astfel încât să se favorizeze conservarea acestor zone prin crearea de rezervaţii şi utilizarea raţională a rezervelor lor.

În ţara noastră, potrivit informaţiilor Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului , există 19 situri Ramsar.

În scopul stopării declinului biodiversităţii prin conservarea pe termen lung a celor mai valoroase şi periclitate specii şi habitate de interes european s-a constituit o reţea ecologică numită Reţeaua Natura 2000, formată din arii speciale de conservare, stabilite conform Directivei Habitate şi arii de protecţie specială avifaunistică, stabilite conform Directivei Păsări, obligaţia fiecarui stat membru fiind de a include un anumit procent din spaţiul său natural pentru a-i asigura conservarea.

Potrivit acestor principii, la nivelul ţării noastre au fost desemnate peste 557de arii protejate de interes european, din care 149 arii de protecţie specială avifaunistică.

În judetul Ialomiţa, există 13 situri de interes comunitar care constituie locuri de hrănire şi clocire pentru păsări acvatice: ROSPA0002 Allah Bair – Capidava, ROSPA0005 Balta Mică a Brăilei, ROSPA0006 Balta Tătaru, ROSPA0012 Braţul Borcea, ROSPA0017 Canaralele de la Hârşova,ROSPA0044 Grădiştea – Căldăruşani – Dridu, ROSPA0059 Lacul Strachina, ROSPA0065 Lacurile Fundata – Amara, ROSPA0111 Berteştii de Sus – Gura Ialomiţei, ROSPA0112 Câmpia Gherghiţei, ROSPA0118 Grindu – Valea Măcrişului, ROSPA0120 Kogălniceanu – Gura Ialomiţei, ROSPA0152 Coridorul Ialomiței.

Pentru marcarea evenimentului, APM Ialomița a mai organizat un simpozion cu tema „Zone umede pentru reducerea dezastrelor”, în colaborare cu Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Feteşti, un simpozion cu tema „Protejând zonele umede, prevenim fenomenele meteo extreme”, organizat în colaborare cu Seminarul Teologic Ortodox Sf. Ioan Gură de Aur din Slobozia, popularizarea în mass-media a importanţei zonelor umede, a evenimentului sărbătorit, a informaţiilor cu privire la lansarea concursului de fotografie de către secretariatul Ramsar, dedicat persoanelor cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani, precum şi a acţiunilor organizate cu acest prilej de APM Ialomiţa.