APIA: Plăți în avans pentru beneficiarii măsurilor de dezvoltare rurală – 211, 212, 214 – Axa II Campania 2013

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) Centrul Judeţean Ialomita informează că, în conformitate cu prevederile art. 9, alin. (2) al Regulamentului (CE) nr. 65/2011, Statele Membre pot decide să plătească, în cadrul angajamentelor încheiate de beneficiarii măsurilor Axei II din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), un avans în cuantum de până la 75% din suma cuvenită fermierilor care au depus cereri de plată în cadrul Campaniei de sprijin pe suprafaţă 2013.

În acest context, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.) împreună cu A.P.I.A. au decis ca, începând cu data de 05 septembrie 2013, să efectueze plata în avans pentru beneficiarii măsurilor de dezvoltare rurală: 211 „Plăti pentru zona montană defavorizată”, 212 „Plaţi pentru zone defavorizate – altele decât cele montane” si 214 ”Plăti pentru agro-mediu”,  din Axa II – Campania 2013.

Precizam ca, la nivelul judeţului Ialomita, în cadrul Campaniei de sprijin pe suprafaţă 2013, a fost solicitat sprijin financiar pentru următoarele masuri ale Axei II din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR):

– Măsura 212 „Plaţi pentru zone defavorizate – altele decât cele montane”: ZDS (Zone Defavorizate de condiţii natural specifice)

– Măsura 214 ”Plăti pentru agro-mediu”:

  • Pachetul 3 – Pajişti importante pentru pasări
  • Pachetul 4 – Culturi verzi
  • Pachetul 5 – Agricultura ecologica: Varianta 5.1: Culturi agricole pe terenuri arabile si Varianta 5.2: Legume
  • Pachetul 7 – Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gaşca cu gat roşu

Acordarea plăţilor în avans este justificată de necesitatea pregătirii unor măsuri administrative care să asigure efectuarea plăţilor către toţi solicitanţii, până la finalul implementării PNDR 2007 – 2013, dar şi pentru a veni în sprijinul fermierilor în vederea acoperirii cheltuielilor necesare pentru înfiinţarea culturilor de toamnă şi pentru a încuraja respectarea bunelor practici agricole şi de mediu.

Precizăm că, pentru aceste plăţi, A.P.I.A. a previzionat aproximativ 300 milioane Euro.