APIA: Este interzisă arderea miriștilor și a resturilor vegetale pe terenurile arabile

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A) Centrul Judeţean Ialomita informează fermierii cu privire la obligaţia de a respecta Bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC 5 şi GAEC 8), conform cărora nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil şi nici a vegetaţiei uscate pe pajiştile permanente.

Referitor la GAEC 5, precizăm că nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil, obiectivul acestei condiţii fiind menţinerea materiei organice în sol, prin aplicarea măsurilor de gestionare minimă a miriştilor.

Agricultorii care utilizează teren arabil (inclusiv pajişti temporare) nu trebuie să ardă miriştile şi/sau resturile vegetale rezultate după recoltarea culturilor (paie de cereale păioase, vreji de plante proteice sau de cartof, coceni de porumb, tulpini de floarea soarelui, rapiţă ş.a.), inclusiv miriştile sau iarba rămasă după cosirea pajiştilor temporare.

Agricultorilor care nu respectă condiţia GAEC 5 li se vor aplica reduceri la suma totală de plată, conform modului de aplicare a sancţiunilor pentru nerespectarea GAEC, indiferent de suprafaţa arsă.

Referitor la GAEC 8,precizăm că nu este permisă arderea vegetaţiei uscate pe pajiştile permanente, obiectivul acestei condiţii fiindmenţinerea unui nivel minim de întreţinere a solului, prin protejarea pajiştilor permanente.

Agricultorii care utilizează pajişti permanente (pasuni) nu trebuie să ardă vegetaţia, inclusiv iarba rămasă după cositul pajiştilor.

incendiu vegetatie

Agricultorilor care nu respectă această condiţie li se vor aplica reduceri la suma totală de plată, conform modului de aplicare a reducerilor şi excluderilor pentru nerespectarea GAEC, indiferent de suprafaţa arsă.

Precizăm că Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) a încheiat cu Garda Naţională de Mediu (G.N.M.) şi cu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (I.G.S.U.) Protocolul de colaborare nr. 148/3655/77288 din 06.06.2014 privind acţiunile de monitorizare a modului de respectare de către fermieri a bunelor condiţii agricole şi de mediu referitoare la arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil (GAEC 5) şi la arderea pajiştilor permanente (GAEC 8).

Se urmăreşte,  prin acţiuni comune, reducerea cazurilor de ardere a miriştilor şi a vegetaţiei, prin sancţionarea celor care încalcă aceste dispoziţii, de către toate cele trei instituţii semnatare ale protocolului.

Ca urmare a numărului mare de incendieri din anii precedenti, ca masură de prevenire şi combatere a fenomenului, A.P.I.A. a luat decizia ca nerespectarea GAEC 5 şi GAEC 8 să fie încadrată la gravitate mare şi să-i fie atribuită sancţiunea maximă în acest sens, prevazută de Regulamentul (CE) nr. 73/2009de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultor.