Anunț public privind emiterea deciziei etapei de încadrare

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

SC AQUA UNION SRL, titular al proiectului ”Lucrări de  reabilitare construcţii existente și instalații aferente in vederea amenajării unei ferme piscicole”, propus a se realiza în mun. Fetești, str. Unirii, nr. 1, jud. Ialomița, anunța publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomita, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Lucrări de  reabilitare construcţii existente si instalații aferente in vederea amenajării unei ferme piscicole”.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot si consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomita, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr.1, in zilele de Luni-Joi, orele 08:00-16:30, Vineri orele 08:00-14:00, precum si la următoarea adresa de internet: www.apmil.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Ialomita.