Anunţ public privind emiterea deciziei etapei de incadrare

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

SC ZELLUXIA PROTEN INVEST SRL, titular al proiectului „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO” anunţa publicul interesat asupra luării deciziei de etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomita, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Ialomiţa, loc. Slobozia, str. M. Viteazu. nr. l, in zilele de luni-joi, orele 08.00-16.30, vineri orele 08.00-14.00, precum si la următoarea adresa de internet: www.apmil.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Ialomiţa