Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

SC FARMNET SRL, titular al proiectului” CONSTRUIRE ANEXA-GOSPODĂREASCĂ PENTRU DEPOZITARE MAŞINI AGRICOLE ŞI UTILAJE „, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, în cadrul procedurilor dc evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:” CONSTRUIRE ANEXA-GOSPODĂREASCĂ PENTRU DEPOZITARE MAŞINI AGRICOLE ŞI UTILAJE propus a fi amplasat în în oraşul Ţăndărei, str. Tarlaua 5/1/8, Parcela 2 , jud. Ialomiţa

  1. Proiectul deciziei dc incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, loc.Slobozia, str.M.Viteazu, nr. l, in zilele de luni-joi 08.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00, la următoarea adresa dc internet: wvvw.apmil .anpm.ro şi la sediul Primăriei Ţăndărei.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Ialomiţa.