Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

SC AUTO BORA SERV SRL, titular al proiectului „Construire spaţiu intretinere si reparaţii auto, spălătorie auto si fosa septica„, anunţa publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire spaţiu intretinere si reparaţii auto, spălătorie auto si fosa septica„, propus a fi amplasat in municipiul Urziceni, str. 1918, nr. 67 (fost nr. 1), jud. Ialomiţa.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, îoc.Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr.1, in zilele de luni-joi 08.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00 , si pe site-ul APM Ialomiţa. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Ialomiţa