Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

SC ALTEXIM SRL titular al proiectului „Construire hală parter„, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul : „Construire hală parter” propus a fi amplasat în comuna Sf Gheorghe, sat Butoiu, strada Corcoduşilor, nr. 10

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, loc. Slobozia, str. M.Viteazu.nr.1, în zilele de luni-joi 08.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00, la următoarea adresa de internet: www.apmil.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Ialomiţa.