Anunț Public

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

SC AQUA UNION SRL, titular al proiectului: “CONSTRUIRE PUȚ FORAT APĂ”, anunța publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomita, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “CONSTRUIRE PUȚ FORAT APĂ” propus a fi amplasat în municipiul Fetești, str. Unirii, nr.1, județul Ialomița.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului  Ialomita, loc. Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni-joi 08.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00, la următoarea adresa de internet: www.apmil.anpm.ro si la sediul titularului din municipiul Fetești, județul Ialomita, in 10 zile de la data publicării prezentului anunț.