Anunț Public

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

SC AQUA UNION SRL, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Ialomita pentru proiectul pentru proiectul ”Lucrări de  reabilitare construcţii existente si instalații aferente in vederea amenajării unei ferme piscicole” amplasat in Jud. Ialomita, Fetesti, Str. Unirii Nr.1, cod poștal 925150.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului  Ialomita, loc. Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr.1, in zilele de luni-joi 08.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00, la următoarea adresa de internet: www.apmil.anpm.ro si la sediul titularului din municipiul Fetești, județul Ialomita, în 10 zile de la data publicării prezentului anunț.