Anunț licitație publică

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

A.N.A.R.– Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița cu sediul în Buzău, str. Bucegi, nr.20 bis, jud. Buzău, cod postal 120208, cod fiscal RO 23706189, nr.telefon 0238/725.446, nr.fax 0238/427.237, e-mail: [email protected] , in conformitate cu O.U.G. nr.57/2019 si H.G. nr.183/2020 anunță închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparținând domeniului public al statului pe care le are in administrare.

Bunurile imobile se inchiriaza in vederea realizarii lucrarilor de indepartare a materialului aluvionar, iar lista acestora poate fi consultata la sediul organizatorului licitatiei si pe site-ul unitatii www.rowater.ro/dabuzau, sectiunea Anunturi.

Documentația de atribuire se poate obține contra cost de la sediul Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița sau gratuit de pe site .

Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor : 29.01.2021 ora 11:00, la sediul din Buzău, str. Bucegi, nr.20 bis, jud. Buzău .

Data limită de depunere a ofertelor : 28.01.2021, ora 16:00.

Dată limită privind solicitarea clarificărilor : 19.01.2020, ora 16:00.