Anunț licitație publică

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
Actualizat: 15 septembrie 2020

La sediul Consiliului Local Orăşenesc Amara, din strada Nicolae Bălcescu, nr. 91, Amara, judeţul Ialomiţa, cod fiscal: 4427889, va avea Ioc în data de 09.10.2020, ora 10:00 licitaţie publică în vederea concesionării terenului intravilan în suprafaţă de 3.228 m.p., aparţinând domeniului public al Oraşului Amara, situat în Aleea Zorelelor, FN, tarlaua nr.31, parcela nr.6209, parţial, în vederea realizării unei Centrale electrice fotovoltaice.

Concesionarea se face conform OG.nr.57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local nr.76 din 30.07.2020.

Durata concesiunii este de 49 de ani.

Nivelul de pornire al redevenţei este de 5,441 lei/m.p./an.

Garanţia de participare este de 1.756 lei.

Data limită de depunere a ofertelor este de 06.10.2020, ora 12:00. Informaţii suplimentare se pot obţine la tel./fax 0243/266.102, iar documentaţia pentru participare la licitaţie se poate obţine de la sediul Primăriei Oraşului Amara.