ANAF: Norme anuale de venit agricol – Ialomița – 2017

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Administraţia Judeţeană a Finanțelor Publice Ialomiţa înştiinţează contribuabilii interesaţi că a fost aprobată Decizia D.G.R.F.P. Ploiești nr. 332/2017 privind aprobarea normelor anuale de venit utilizate la impunerea veniturilor obţinute din exploatarea terenurilor agricole și a veniturilor obţinute din creşterea și exploatarea animalelor/familiilor de albine, valabile pentru anul 2017.

Astfel, pentru judeţul Ialomiţa, în anul 2017, anexa ordinului mai sus menţionat prevede:

– lei-

Nr.crt. Denumire Limita de impozitare Norma de venit lei/ha sau cap de animal/fam. albine
1 Cereale Peste 2 ha 205
2 Plane oleaginoase Peste 2 ha 390
3 Cartof Peste 2 ha 656
4 Sfecla de zahar Peste 2 ha
5 Tutun Peste 1 ha 686
6 Hamei Peste 2 ha
7 Legume in câmp Peste 0.5 ha 686
8 Legume in spatii protejate Peste 0.2 ha 1243
9 Leguminoase pentru boabe Peste 1.5 ha 271
10 Pomi pe rod Peste 1.5 ha 646
11 Vie pe rod Peste 1 ha 775
12 Arbuşti fructiferi Peste 1 ha 875
13 Flori si plante ornamentale Peste 0.3 ha
ANIMALE
1 Vaci Peste 2 capete 307
2 Bivoliţe Peste 2 capete
3 Oi Peste 50 capete 19
4 Capre Peste 25 capete 19
5 Porci pentru ingrasat Peste 6 capete 25
6 Albine Peste 75 familii 4
7 Pasări de curte Peste 100 capete 3

 

AJFP IALOMIŢA