ANAF: Modificări ale formularelor 208 și 209

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa informează contribuabilii interesaţi că în Monitorul Oficial nr. 518 din 4 iulie 2017 a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1886/2017  pentru modificarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale următoarelor formulare:

formularul 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”  și se utilizează pentru declararea informaţiilor privind tranzacţiile de proprietăţi imobiliare din patrimoniul personal prin procedură notarială, încheiate începând cu data de 1 februarie 2017;

Această declaraţie se completează şi se depune de către notarii publici care au obligaţia calculării, încasării şi plăţii impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.

formularul 209 „Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” si se utilizează pentru declararea veniturilor realizate de persoanele fizice din tranzacţiile de proprietăţi imobiliare din patrimoniul personal prin alte proceduri decât cea notarială sau judecătorească, încheiate începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează din transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii din patrimoniul personal, în cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia se realizează prin altă procedură decât cea notarială sau judecătorească.

Menţionăm că în situaţia în care instanţele judecătoreşti nu transmit organului fiscal, în termen de 30 de zile de la data hotărârii judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărârii judecătoreşti definitive şi executorii, hotărârea şi documentaţia prevăzută de lege pentru stabilirea impozitului datorat, contribuabilul poate depune declaraţia în vederea stabilirii impozitului de către organul fiscal.