comenzi la domiciliu cliseru.ro

AJOFM: În Ialomița, a fost acordat șomaj tehnic în valoare de peste 13,6 milioane de lei

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
06/07/2020 | Locale Ialomita

Vineri, 3 iulie, reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița au susținut o conferință de presă, în cadrul căreia au prezentat situația șomajului tehnic și a plăților efectuate cu această destinație în perioada aprilie – iunie 2020, dar și măsurile active nou introduse prin legislația în vigoare.

De la instituirea stării de urgență, AJOFM Ialomița a implementat la nivelul județului prevederile art.XI din OUG nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea noului coronavirus.

Georgian Mocanescu
Georgian Mocanescu

„Având în vedere elementele de noutate și complexitate impuse de noile reglementări legale, au fost luate măsuri organizatorice la nivelul instituției astfel încât prelucrarea solicitărilor venite din partea angajatorilor care beneficiază de șomaj tehnic să se facă în cel mai scurt timp de la primirea acestora. De asemenea, în vederea acordării suportului tehnic și legislativ au fost puse la dispoziția angajatorilor ce urmează să trimită salariații în șomaj tehnic, două numere de telefon și o adresă de mail dedicată, de unde au putut și pot obține în continuare informații referitoare la procedura de accesare a fondurilor necesare plății șomajului tehnic. Pentru a facilita accesul în ceea ce privește depunerea documentelor de către agenții economici care au beneficiat și vor beneficia de prevederile art.XI din OUG nr.30/2020, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a pus la dispoziția acestora platforma electronică –  aici.gov.ro . Toate măsurile luate de autoritățile centrale, condițiile de accesare a fondurilor precum și modificările intervenite pe parcursul implementării acestor prevederi legale, au fost mediatizate periodic”, a precizat Georgian Mocănescu, directorul AJOFM Ialomița.

În ceea ce privește șomajul tehnic acordat la nivelul județului Ialomița, putem spune că în luna aprilie 2020 (pentru perioada de suspendare aferentă lunii martie 2020) au fost depuse 376 cereri din partea angajatorilor, pentru un număr de 1.858 salariați, suma totală a șomajului tehnic acordat pentru luna martie 2020 ridicându-se la valoarea de 1.141.817 lei.

În ceea ce privește șomajul tehnic acordat în luna mai 2020 (pentru perioada de suspendare a contractelor aferentă lunii aprilie 2020), în cursul lunii mai a fost înregistrată o creștere a cererilor venite din partea angajatorilor, numărul acestora ridicându-se la 793 cereri pentru un număr de 4.696 angajați, suma totală plătită ridicându-se la valoarea de 7.454.613 lei.

În luna iunie 2020 (pentru perioada de suspendare a contractelor aferentă lunii mai 2020) au fost înregistrate 741 cereri din partea angajatorilor pentru 3.952 persoane. Pentru toate aceste cereri, suma totală plătită a fost de 5.051.493 lei.

În continuare, la nivelul AJOFM  Ialomița vor fi primite cereri pentru acordarea șomajului tehnic doar pentru angajatorii ale căror activități sunt încă restricționate și care sunt în imposibilitatea de a-și relua activitatea, iar plățile vor fi menținute până la ridicarea restricțiilor.

Domeniile cu restricții au fost reglementate prin Ordinul Ministrului Muncii nr. 1107/30.06.2020. Documentele vor fi depuse în continuare pe platforma aici.gov.ro, unde formularele au fost actualizate în concordanță cu Ordinul 1107/30.06.2020.

Întrucât actualul context socio-economic influențează semnificativ piața forței de muncă și rata șomajului, s-a impus, pe de o parte, necesitatea asigurării unui sprijin angajaților și angajatorilor în vederea reluării activității economice și menținerii forței de muncă pe care angajatorii o au la dispoziție, iar pe de altă parte, impulsionarea angajatorilor de a atrage forță de muncă disponibilă, inclusiv din domenii pentru care activitatea se va menține restricționată.

Având în vedere faptul că o parte dintre angajatori au avut activitatea întreruptă sau redusă, fiind în imposibilitatea de a realiza venituri care să susțină menținerea angajaților și plata salariilor acestora și reluarea activității economice, luând în considerare faptul că adoptarea acestor măsuri de sprijin are în vedere consolidarea pieței muncii, concomitent cu prevenirea creșterii ratei șomajului la nivel național, precum și asigurarea unui ajutor financiar acordat angajatorilor pentru susținerea plății salariilor angajaților, contribuind astfel la reducerea efectelor sociale negative determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, a fost emisă OUG nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice.

Conform actului normativ menționat, începând cu data de 1 iunie 2020, angajatorii ai căror angajați au beneficiat de prevederile art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, precum și angajatorii ai căror angajați au avut contractele individuale de muncă suspendate în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și nu au beneficiat de prevederile art. XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, în perioada stării de urgență sau alertă, beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei părți din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările ulterioare.

„Aceste prevederi se aplică numai persoanelor care au avut o durată a suspendării a contractului individual de muncă de minimum 15 zile în perioada stării de urgență sau de alertă și au beneficiat fie de indemnizațiile prevăzute de art. XI și XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, fie de prevederile art. 53 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare”, a mai spus Georgian Mocănescu.

O altă măsură se adresează angajatorilor care în perioada 1 iunie 2020-31 decembrie 2020 încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani, ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență sau a stării de alertă, înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București. Acești angajatori primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Angajatorii care încadrează în muncă, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani, înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Angajatorii care beneficiază de aceste măsuri au obligația menținerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minimum 12 luni de la împlinirea termenului de 12 luni de subvenționare.

Nu beneficiază de aceste subvenții instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate sau restricții asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

De asemenea, s-a luat măsura prelungirii șomajului tehnic și după data de 31 mai 2020, doar pentru domeniile în care se mențin restricții, până la ridicarea acestora.