comenzi la domiciliu cliseru.ro

AJOFM Ialomița: Prelungire perioadă acordare zile libere plătite pentru părinți. Prelungire măsuri pe perioada stării de alertă

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
18/05/2020 | Locuri de munca

Prelungire perioadă acordare zile libere plătite conform Legii nr.19/2020

În Monitorul Oficial nr.394/14.05.2020 a fost publicată Ordonanța de Urgență nr.70 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative.

Conform art. 7, din ordonanța susmenționată, ”prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1) și alin. (11), precum și ale art. 4 din Legea nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2020, numărul de zile libere plătite pentru unul dintre părinți se stabilește până la încheierea cursurilor anului școlar 2019—2020, în condițiile legii, cu aplicarea prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020.

Pe perioada prevăzută la alin. (1) prevederile Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică angajaților sistemului național de apărare, angajaților din penitenciare, personalului din unitățile sanitare publice, personalului din serviciile sociale rezidențiale și altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, după caz.”

Prin Ordinul nr. 3191/2019 din 20 februarie 2019 privind structura anului şcolar 2019 – 2020,  s-a stabilit că ultima zi de cursuri este data de 12 iunie 2020.

Astfel, angajatorii care au au acordat zile libere plătite conform Legii nr.19/2020,  pot beneficia de decontarea sumelor din bugetul Fondului de garantare pentru zilele plătite până la data de 12 iunie 2020, inclusiv.

Documentele necesare decontării, prevăzute la art.3 din HG nr. 217/2020, ale căror modele se regăsesc în Ordinul nr. 389/2020 al președintelui ANOFM, vor fi depuse în continuare online, în termen de 30 zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației.

Relații suplimentare privind procedura de decontare și de depunere a documentelor, se pot obține la numerele de telefon 0243/230999, 0243/231809.

Prelungire măsuri pe perioada stării de alertă – Legea 76/2002

 În Monitorul Oficial nr.394/14.05.2020 a fost publicată Ordonanța de Urgență nr.70 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative.

Conform art. 1,alin.3, din ordonanța susmenționată,  prevederile art. III—VII și X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. X și XIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020, cu modificările și completările ulterioare, privind utilizarea poștei electronice ca unul din mijloacele de comunicare pentru solicitarea și acordarea drepturilor de asistență socială, de asigurări sociale de stat și de șomaj, se aplică, în continuare și după încetarea stării de urgență, pentru o perioadă de 30 de zile.

Astfel, și pe perioada stării de alertă, toate solicitările privind plata drepturilor, depunerea documentelor  precum și orice cerere adresată AJOFM Ialomița, se va efectua în format letric sau prin poșta electronică, evitându-se astfel orice deplasare la sediile instituției.

De asemenea, viza lunară în cazul șomerilor indemnizați se suspendă până la data de 31 mai 2020.

Relații suplimentare privind depunerea cererilor și a altor documente, se pot obține la numerele de telefon :

AJOFM – str. Lacului – 0243/231809; 0243/230999, fax: 0243/231785, e-mail [email protected]

Agenția locală Slobozia – 0243/230224; 0732009541

Punct de lucru Fetești – 0243/363200

Punct de lucru Țăndărei – 0243/273508

Punct de lucru Urziceni – 0243/257372