comenzi la domiciliu cliseru.ro

AJOFM Ialomița: Prelungire perioadă acordare indemnizație șomaj

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
22/05/2020 | Locuri de munca

În Monitorul Oficial nr. 416 din 19 mai 2020, a fost publicată Legea nr. 59 din 19 mai 2020, privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Conform art. X^1 din actul normativ menționat, ” (1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 39 alin. (1) şi art. 40 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele care se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 17 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2020, perioada de acordare a indemnizaţiei de şomaj, stabilită în condiţiile legii, se prelungeşte cu 3 luni.

(2) Pentru şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, perioada de acordare se prelungeşte cu 3 luni de la data până la care a fost stabilit dreptul respectiv.

(3) Pentru şomerii pentru care, la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, plata indemnizaţiei de şomaj este suspendată în condiţiile legii, la data repunerii în plată a dreptului la indemnizaţia de şomaj, perioada de acordare a indemnizaţiei de şomaj, stabilită în condiţiile legii, se prelungeşte cu 3 luni.”

Astfel, pentru beneficiarii de indemnizație de șomaj, aflați în plată la data de 22.05.2020, dreptul la indemnizație de șomaj va fi prelungit cu 3 luni.

De aceeași prelungire cu 3 luni a perioadei de acordare a indemnizației de șomaj vor beneficia și persoanele care vor depune cereri de acordare a indemnizației până la data de 31 decembrie 2020.

Măsura prelungirii perioadei de acordare a indemnizației de șomaj se aplică și șomerilor în cazul cărora, la data de 22.05.2020, indemnizația de șomaj este suspendată, în condițiile legii.

Relații suplimentare privind depunerea cererilor și a altor documente, se pot obține la numerele de telefon :

AJOFM – str. Lacului – 0243/231809; 0243/230999, fax: 0243/231785, e-mail [email protected]

Agenția locală Slobozia – 0243/230224; 0732009541

Punct de lucru Fetești – 0243/363200

Punct de lucru Țăndărei – 0243/273508

Punct de lucru Urziceni – 0243/257372

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița