comenzi la domiciliu cliseru.ro

AJOFM Ialomița: Modalitatea de comunicare electronică

MODALITĂŢILE DE REALIZARE a comunicării electronice între beneficiarii dreptului la indemnizaţia de şomaj, măsurilor de stimulare a angajatorilor finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, sumelor necesare pentru plata indemnizaţiei acordate ca urmare a reducerii sau întreruperii temporare a activităţii total sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19, precum şi beneficiarii măsurilor active de sprijin imediat pentru angajatorii a căror activitate a fost redusă sau întreruptă total sau parţial ca urmare a efectelor răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a muncipiului Bucureşti.

Începând cu data de 15 august 2020 comunicarea electronică între beneficiarii dreptului la indemnizaţia de şomaj, ai măsurilor de stimulare a angajatorilor finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, ai sumelor necesare pentru plata indemnizaţiei acordate ca urmare a reducerii sau întreruperii temporare a activităţii total sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19, precum şi ai măsurilor active de sprijin imediat pentru angajatorii a căror activitate a fost redusă sau întreruptă total sau parţial ca urmare a efectelor răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a muncipiului Bucureşti, denumiţi în continuare beneficiari, se realizează în următoarele modalităţi:

 1. poşta electronică (e-mail);
 2. platforma http://aici.gov.ro;
 3. serviciul on-line care va fi funcţional pe site-ul ANOFM de la o dată care va fi anunţată.

 

a) Comunicarea prin poşta electronică

Comunicarea prin poştă electronică se utilizează în vederea acordării dreptului la indemnizaţie de şomaj precum şi a măsurilor de stimulare a angajatorilor finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj în condiţiile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare, şi se realizează prin intermediul adreselor de poştă electronică puse la dispoziţia beneficiarilor de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, alocate fiecăreia dintre agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene precum şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare AJOFM/AMOFM.

Etape:

 • Identificarea formularelor necesare si a documentelor necesar a fi depuse potrivit dispoziţiilor legale incidente pe site-ul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (www. anofm.ro);
 • Descărcarea formularelor necesare de pe site-ul anofm.ro;
 • Completarea formularelor descărcate, semnarea cu semnătură olografă sau cu semnătura electronică extinsă, datarea, scanarea documentelor semnate olograf şi salvarea în format .JPEG, .JPG, .PNG sau .PDF;
 • Transmiterea formularelor şi documentelor identificate ca fiind necesare se face la adresa de poştă electronică a AJOFM/AMOFM competente potrivit dispoziţiilor legale incidente. În e-mailul prin care sunt transmise formularele şi documentele menţionate, beneficiarul îşi va exprima în scris acordul referitor la derularea prin intermediul poştei electronice a procedurii de acordare a dreptului /măsurii de stimulare a ocupării forţei de muncă solicitate;
 • Confirmarea de către AJOFM/AMOFM a primirii formularelor şi documentelor transmise;
 • Verificarea formularelor şi documentelor transmise, înregistrarea la registratura AJOFM/AMOFM şi comunicarea recipisei conţinând numărul de înregistrare, semnată electronic de persoanele cu atribuţii din cadrul AJOFM/AMOFM la adresa de poştă electronică de la care au fost transmise precum şi a unei liste cu documentele în format electronic primite de AJOFM/AMOFM;
 • În situaţia identificării unor inadvertenţe între informaţiile din documentele transmise şi cele din bazele de date ale altor instituţii la care AJOFM/AMOFM are acces pentru verificarea îndeplinirii de către beneficiari a condiţiilor prevăzute de dispoziţiile legale incidente sau în cazul în care informaţiile din documentele transmise sunt incomplete, nu sunt lizibile sau pe baza acestora nu se poate determina îndeplinirea condiţiilor prevăzute de dispoziţiile legale incidente, AJOFM/AMOFM solicită prezentarea beneficiarului la sediul acesteia, pe baza programării prealabile;
 • În situaţia în care se constată că beneficiarul a transmis toate documentele necesare potrivit dispoziţiilor legale incidente iar acestea sunt conforme, sub aspectul corectitudinii şi veridicităţii datelor înscrise, AJOFM/AMOFM solicită prezentarea beneficiarului la sediul acesteia, pe baza programării prealabile, pentru verificarea identităţii şi înmânarea deciziei/dispoziţiei privind soluţionarea cererii de acordare a dreptului/măsurii de stimulare a ocupării forţei de muncă solicitate.

Programarea prealabilă

În situaţia în care beneficiarul se prezintă la sediul AJOFM/AMOFM, aceasta are obligaţia de a-l înştiinţa despre posibilitatea de a utiliza comunicarea electronică pentru acordarea dreptului /măsurii de stimulare a ocupării forţei de muncă solicitate. Dacă beneficiarul refuză să utilizeze comunicarea electronică, AJOFM/AMOFM preia cererea, formularele şi documentele beneficiarului sau, după caz, îl programează într-o zi şi la o oră stabilite de comun acord în vederea depunerii acestora.

În vederea clarificării situaţiilor în care se identifică unele inadvertenţe între informaţiile din documentele transmise şi cele din bazele de date ale altor instituţii la care AJOFM/AMOFM are acces pentru verificarea îndeplinirii de către beneficiari a condiţiilor prevăzute de dispoziţiile legale incidente sau în cazul în care informaţiile din documentele transmise sunt incomplete, nu sunt lizibile sau pe baza acestora nu se poate determina îndeplinirea condiţiilor prevăzute de dispoziţiile legale incidente, AJOFM/AMOFM solicită prezentarea beneficiarului la sediul acesteia şi îl programează într-o zi şi la o oră stabilite de comun acord, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor în format electronic.

În vederea înmânării deciziei/dispoziţiei deciziei/dispoziţiei privind soluţionarea cererii de acordare a dreptului/măsurii de stimulare a ocupării forţei de muncă solicitate, beneficiarul va fi programat într-o o zi şi la o oră stabilite de comun acord.

b) Comunicarea prin intermediul platformei http://aici.gov.ro

Comunicarea prin intermediul platformei http://aici.gov.ro se utilizează pentru:

 1. solicitarea sumelor necesare pentru plata indemnizaţiei acordate ca urmare a reducerii sau întreruperii temporare a activităţii total sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 – art.X din Ordonanţa nr.92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative
 2. solicitarea măsurilor active de sprijin imediat pentru angajatorii a căror activitate a fost redusă sau întreruptă total sau parţial ca urmare a efectelor răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj – art.I şi art.III din Ordonanţa nr.92/2020.

Pentru interacţiunea persoanelor juridice cu ANOFM/AJOFM prin intermediul platformei aici.gov.ro este disponibil un ghid de utilizare care se poate consulta accesând linkul: https://aici.gov.ro/docs/Ghid-de-Utilizare.pdf .

 1. c) Comunicarea prin serviciul on-line

Comunicarea electronică prin serviciul on-line se va asigura de la data la care acesta va fi implementat pe site-ul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi se utilizează în relaţia dintre beneficiari şi AJOFM/AMOFM în vederea acordării drepturilor şi măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Prin serviciul on-line se vor putea încărca documente aferente drepturilor şi măsurilor menţionate.

Accesul la serviciile on-line se va face pe bază de înregistrare şi autentificare cu nume de utilizator şi parolă.

Pentru aceasta, se va accesa interfaţa dedicată, se vor completa datele necesare şi se vor crea electronic nume de utilizatori şi parola.

Protecţia datelor cu caracter personal

În realizarea comunicării electronice conform celor stabilite prin prezenta, AJOFM/AMOFM au obligaţia de a respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) precum şi prevederile legislaţiei naţionale incidente în materia prelucrării datelor cu caracter personal.

Mai multe articole de la obiectiv.net: