comenzi la domiciliu cliseru.ro

4,34% – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Ialomița în luna octombrie 2020

La sfârșitul lunii octombrie 2020, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița erau înregistrați 4.073 de șomeri (din care 1.897 femei), rata șomajului fiind de 4,34%, cu 0.04 pp peste valoarea înregistrată la finele aceleași luni a anului 2019.

Din totalul de 4.073  persoane înregistrate în evidențele AJOFM Ialomița, 1.018 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3.055 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.661 șomeri provin din mediul rural și 1.412 sunt din mediul urban.

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 4073
< 25 ani 581
între 25-29 169
între 30-39 612
între 40-49 1100
între 50-55 764
peste 55 ani 847

Rata Somaj IalomitaȘomerii absolvenţi de învăţământ primar şi fără studii au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Ialomița (30,81%), urmat de absolvenții de studii gimnaziale  (29,58%), iar 15,10% au absolvit școli profesionale de arte și meserii. Șomerii absolvenţi de învăţământ de nivel mediu şi postliceal reprezintă 22,59% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 1,92%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.806 persoane foarte greu ocupabile, 1.385 greu ocupabile, 588 mediu ocupabile, iar 294 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Ialomița sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Ialomița, la adresa https://www.anofm.ro/index.html?agentie=Ialomi%C8%9Ba.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița

Mai multe articole de la obiectiv.net: