comenzi la domiciliu cliseru.ro

30 septembrie 2021 – termenul până la care mai pot fi depuse cereri de acordare a eșalonărilor la plată în formă simplificată

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
14/09/2021 | Locale Ialomita

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomița reamintește contribuabililor, persoanelor fizice și juridice, care au obligaţii de plată a căror scadență/termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgenţă, că mai au posibilitatea, până la data de 30 septembrie 2021, să depună cereri de eşalonare la plată în formă simplificată, pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru obligațiile fiscale principale și accesorii datorate după data declarării stării de urgență.

Pentru a accesa eșalonarea la plată simplificată nu este necesar să se constituie garanții, ci trebuie doar îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

a) să se depună o cerere până la data de 30 septembrie 2021 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. La cerere, se poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare;

b) să nu se înregistreze obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență, nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală. În cazul în care, la data stării de urgenţă se înregistrează astfel de obligaţii fiscale restante, acestea trebuie stinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;

c) să nu fie în procedura falimentului;

d) să nu fie în dizolvare;

e) să fie depuse toate declarațiile fiscale până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;

f) să nu se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură fiscală.

Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită.

Modalităţile de depunere a cererii sunt următoarele:

 la registratura organului fiscal;

 prin poştă cu confirmare de primire;

 prin intermediul serviciului „Spaţiul Privat Virtual” Modelul de cerere de eșalonare la plată este prevăzut în Anexa nr. 1 la Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central și poate fi descărcat accesând link-ul:

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/C_OPANAF_3896_2020.pdf.

Informații suplimentare se pot obține utilizând Formularul de contact (sectiunea asistenta contribuabili) accesând site-ul: www.anaf.ro sau telefonic, prin contactarea Serviciului de asistență telefonică a contribuabililor – Call-center, la nr. de telefon 031.403.91.60.