comenzi la domiciliu cliseru.ro

Vrei să devii jandarm? Campanie recrutare

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
17/09/2018 | Lege si Ordine

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN IALOMIŢA recrutează tineri absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat, pentru sesiunea din luna ianuarie la instituţiile militare de învăţământ din MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 700 locuri (bărbaţi şi femei), după cum urmează:

– Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani350 de locuri (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi);

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi ,,Petru Rareş” Fălticeni 350 locuri (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi);

CONDIŢII  ŞI CRITERII SPECIFICE DE  RECRUTARE  A  CANDIDAŢILOR

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs (respectiv 2019);
 6. să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea ;
 9. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractual individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 11. să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere (respectiv 2019);
 12. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 13. să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
 14. să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară.

 NU SE ADMIT DEROGĂRI DE LA NICI UN CRITERIU!

PRINCIPALELE DATE ALE RECRUTĂRII:

 • cererile de înscriere se primesc de către structura de resurse umane până la data de 11.2018
 • data limită de finalizare a dosarelor – 12.2018
 • desfăşurarea concursului de admitere –01 – 21.01.2019

Detaliile privind numărul de locuri aprobate, condiţiile, criteriile de recrutare, perioada de desfăşurare a concursului, probele de admitere, tematica şi bibliografia de concurs sunt aduse la cunoştinţa publicului inclusiv prin intermediul site-ului fiecărei instituţii de învăţământ.

Relaţii suplimentare la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Ialomiţa din SLOBOZIA, strada ALEEA JANDARMERIEI, la telefonul 0243/231057,  zilnic între orele 08.00-16.00, sau pe SITE-UL www.jandarmeriaialomita.ro .