Viza anuală a carnetelor de rentieri se va face în perioada 1 martie -31 august

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), Centrul Județean Ialomița, informează că pentru a intra în posesia rentei viagere agricole cuvenite, rentierii au obligația să se prezinte la sediul din Slobozia, Bd. Chimiei, nr.19, jud. Ialomița în perioada 01 martie-31 august pentru viza anuală a carnetelor de rentieri.

Plata rentei viagere agricole se face în lei, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se datorează. Plata se efectuează de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prin mandat poştal, virament bancar sau orice altă modalitate prevăzută de lege.

Renta viageră agricolă este personală şi netransmisibilă şi se poate încasa doar de titularul carnetului de rentier agricol sau de mandatarul său cu procură specială autentificată ori de către moştenitorul rentierului (în cazul decesului acestuia).

Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol extravilan înstrăinat/pentru care s-a încheiat acordul cu investitorul şi echivalentul a 50 euro/an pentru fiecare hectar de teren arendat din extravilan.

Fondurile necesare pentru plata rentei viagere agricole se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.