Vineri, 25 ianuarie, ultima zi de depunere a unor declarații la administrațiile financiare

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ialomiţa reaminteşte contribuabililor interesaţi că, vineri, 25 ianuarie 2013, este ultima zi în care trebuie să se depună la administraţiile financiare teritoriale, după caz lunar sau trimestrial, următoarele declaraţii:

– Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, formular 100.

– Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, formular 112.

– Decontul de taxă pe valoarea adăugată, pentru obligaţiile bugetului de stat, formular 300, (se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal, până la 10 decembrie 2012);

– Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA şi care au efectuat: achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.

– Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform Codul Fiscal, pentru declararea şi plata TVA aferentă: livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate şi/sau achiziţiilor de bunuri şi/sau de servicii efectuate ulterior anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA, până la 25 inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei; formular 311.

– Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna decembrie 2012, formular 390 VIES.

 – Declaraţia informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, formular 208. Se depune de către notarii publici care au obligaţia calculării, încasării şi virării impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal efectuate în semestrul II al anului 2012.

Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România – pentru obligaţiile bugetului de stat, formular 224.

– Declaraţie privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, formular 225,

  – Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394, pentru declararea operaţiunilor desfăşurate de către plătitorii de TVA.

– Declaraţia privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent, formular 094;

– Notificare din care să rezulte că cifra de afaceri realizată în perioada 1 octombrie 2011- 30 decembrie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, formularul 097. Se depune de către persoanele impozabile plătitoare de TVA care aplică sistemul TVA la încasare începând cu 1 ianuarie 2013;

– Declaraţia privind comunicarea proratei provizorii care va fi utilizată în anul 2013 de către plătitorii de TVA.

Nedepunerea în termen a acestor declaraţii se sancționează conform Codului de procedură fiscală.