comenzi la domiciliu cliseru.ro

Urziceni: Primarul Sava și apropiații săi încurcă circuitul documentelor din instituție, de dragul fostului administrator public

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
30/03/2018 | Politica

După ce primarul Constantin Sava l-a împuternicit pe viceprimarul Liviu Cazan să îndeplinească toate atribuțiile aferente funcției de primar în vederea reprezentării primăriei Urziceni în litigiul din instanță cu fostul administrator public, funcție desființată printr-o hotărâre a Consiliului Local, iar secretarul și juristul au primit dispoziții clare ca întreaga documentație legată de proces să fie dată viceprimarului pentru a pregăti apărarea, atât primarul cât și secretarul și juristul nu au pus în aplicare dispozițiile date.

Printr-un mecanism foarte bine pus la punct, s-a încercat ascunderea unor documente prin hățișul birocratic, tocmai pentru ca la proces UAT Urziceni să nu se poată apăra. Mai precis, citația în vederea prezentării la primul termen nu a fost direcționată către viceprimar și nu a fost înregistrată în registrul de corespondență cu Consiliul Local. Practic, viceprimarul nu a fost înștiințat pe nicio cale de sosirea ei, iar timp de o lună nimeni nu a scos o vorbă despre citație și era cât pe ce ca UAT Urziceni să nu fie reprezentat în instanță.

Adăugăm faptul că deși secretarul municipiului nu a dorit să contrasemneze Hotărârea de Consiliu adoptată în noiembrie 2017, prin care era desființată funcția de administrator public, aceasta a primit avizul de legalitate din partea Instituției Prefectului.

 Interesele și atribuțiile suprapuse ale „managerului” public

În vara anului trecut, Primăria municipiului Urziceni organiza concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de administrator public.

Un concurs de fațadă, de altfel, în condițiile în care unicul participant a fost un apropiat al primarului liberal Constantin Sava, respectiv fostul viceprimar al municipiului Nicolae Cristea, evident tot liberal.  Acesta a fost declarat, cum era de așteptat, câștigător.

Noul administrator public a fost încadrat cu contract individual de muncă, prin dispoziția primarului din 11 august 2017.

Printr-o altă dispoziție, din 28 august 2017, Nicolae Cristea este împuternicit, ca „manager public”, să semneze unele documente emise/eliberate de primarul municipiului Urziceni, dispoziție contestată de Instituția Prefectului care, în septembrie 2017, atrage atenția primarului că acesta poate delega atribuțiile ce îi sunt conferite de lege și alte acte normative doar „viceprimarului, secretarului unității administrativ teritoriale, conducătorilor compartimentelor funcționale sau personalului din aparatul de specialitate (…) și nu administratorului public”, impunând acestuia să reanalizeze anexa nr. 2 la HCL 109/27 iunie 2017, referitoare la atribuțiile administratorului public și la modelul contractului de management încheiat cu administratorul public, în vederea revocării, atrăgând atenția și asupra faptului că Nicolae Cristea este administrator public (funcție contractuală) și nu manager public (funcție specială), după cum se menționa în dispoziție.

În data de 28 noiembrie 2017, din motive legate în principal de resursele financiare alocate pentru respectivul post (aproximativ 100.000 lei anual), dar și din cauza suprapunerii mai multor atribuții, care ar fi bulversat într-o oarecare măsură activitatea în primărie, consilierii au decis în majoritate desființarea funcției de administrator public, cu nouă voturi pentru și șapte abțineri. În decembrie 2017, primarul a propus includerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local a unui proiect de hotărâre vizând menținerea în organigramă a funcției de administrator public, proiect respins cu votul majoritar al consilierilor.

Văzând că nu poate sub nicio formă să-și impună propunerile în fața majorității consilierilor, primarul Constantin Sava a pus la cale un plan, cu ajutorul celor care ar trebui să apere interesele instituției.

Astfel, la începutul lunii ianuarie 2018, apropiatul său, Cristea Nicolae, „dă în judecată”, în contencios administrativ, Primăria și Consiliul local, în vederea anulării actului administrativ.

Pe principiul…„mă doare-n cot, dar tot ți-o coc”, primarul trimite citația pe alte drumuri

Pe 16 ianuarie 2018, pentru a da impresia că îi pasă de interesele municipiului și nu de ale unei persoane și că nu își mai dorește scandal pe temă, primarul Constantin Sava emite o dispoziție prin care îl împuternicește pe viceprimarul social-democrat Liviu Cazan Aurelian să îndeplinească toate atribuțiile aferente funcției de primar în vederea reprezentării Unității Administrativ Teritoriale Urziceni în litigiul din instanță cu Nicolae Cristea.

Tot viceprimarul Liviu Cazan era împuternicit de primar să întreprindă toate demersurile legale pe care le consideră necesare și utile soluționării cauzei, să desemneze orice persoană cu pregătire de specialitate care să reprezinte UAT Urziceni în instanță, în toate fazele procesului, să exercite, eventual, căile de atac prevăzute de lege, să încheie, eventual, dacă va considera necesar, contracte de asistență juridică, în ipoteza în care ajunge la concluzia că acest lucru nu poate fi asigurat în mod corespunzător de angajații, funcționarii publici ai autorității locale.

În plus, secretarul municipiului trebuia să aducă la cunoștință Consiliului local și viceprimarului Liviu Cazan, pe lângă respectiva dispoziție, întreaga documentație necesară solicitată în vederea asigurării unei apărări corespunzătoare a intereselor municipiului Urziceni, dar și a citațiilor care priveau respectivul dosar.

Numai că…circuitul documentelor în instituția primăriei a fost brusc întrerupt de o…săgeată. Săgeata liberală.

Împuternicire de fațadă, pentru a da bine în ochii lumii

Așadar, pentru a da impresia că toată tărășenia cu administratorul public nu îl afectează, l-a împuternicit pe viceprimar să se ocupe de tot. Numai că viceprimarul, după multe săptămâni în care a văzut că nu a primit nicio citație de la instanță cu privire la acel dosar, în după amiaza zilei de marți, 20 martie, a verificat portalul instanțelor de judecată și a descoperit, cu surprindere, că instanța stabilise primul termen în respectivul dosar pe data de 22 martie. Ca urmare, Liviu Cazan a solicitat secretarului primăriei informații legate de o eventuală citație și așa a aflat că respectiva citație sosise la primărie încă din 23 februarie, că a fost înregistrată la registratură, doar că apoi a primit-o primarul, care la rândul lui, în loc să o trimită către viceprimar (împuternicit de primar să se ocupe de respectivul dosar în ceea ce privește apărarea), o trimite la secretar. La rândul ei, citația poartă rezoluția secretarului către jurist, deși secretarul era cosemnatar al dispoziției primarului prin care îi erau delegate competențele viceprimarului în respectivul litigiu. La rândul său, juristul Vasile Mihai nu i-a adus la cunoștință viceprimarului faptul că există acea citație, deși cunoștea faptul că viceprimarul era împuternicit „să întreprindă toate demersurile legale pe care le consideră necesare și utile soluționării cauzei” etc…

Mai mult decât atât, citația nu a fost înregistrată în Registrul de corespondență al Consiliului local și nu a fost adusă la cunoștința acestuia. Deci, ce se înțelege de aici? Că a fost o pură întâmplare nefericită sau o lucrătură în toată regula, pentru a-l face răspunzător ulterior pe viceprimar de soarta procesului? Oare primarul, secretarul și juristul au acționat cu bună știință în defavoarea intereselor primăriei?

În aceste condiții, viceprimarul nu a putut să convoace în doar o zi până la proces ședința de consiliu în cadrul căreia să se aprobe angajarea de servicii juridice, să caute avocat să reprezinte UAT Urziceni, să rectifice bugetul pentru a avea garanția plății serviciilor și să și semneze contractul de reprezentare, pentru ca apoi avocatul să pregătească și apărarea.

Astfel că, în acest scurt termen, viceprimarul Liviu Cazan a reușit totuși să depună la Tribunalul Ialomița o cerere de amânare a judecății dosarului, din motivele menționate anterior. Tribunalul Ialomița a acordat un nou termen în dosar, în data de 19 aprilie. În cazul în care nu se reușea această amânare, judecata se făcea în lipsă, fără ca UAT Urziceni să aibă posibilitatea să se apere. Cam așa acționează primarul municipiului Urziceni, Constantin Sava, ajutat de oamenii care ar trebui să respecte legalitatea!

Secretarul UAT Urziceni, Andrei Cristina, va trebui să prezinte consilierilor un raport cu privire la această situație și să răspundă de ce nu a înregistrat citația în registrul de corespondență al Consiliului local și ce măsuri a luat în vederea pregătirii apărării.