comenzi la domiciliu cliseru.ro

Turcii, italienii, moldovenii și chinezii preferă Ialomița

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
10/02/2014 | Locale Ialomita

364 de cetăţeni străini din state terţe, care beneficiază de un drept de rezidenţă, se aflau, la sfârşitul anului 2013, în evidența Biroului pentru Imigrări al Judeţului Ialomiţa.

harata ialomita

Dintre aceștia, 64 erau străini cu rezidenţă permanentă, 4 străini cu rezidenţă temporară în scop de studii, 200 străini cu rezidenţă temporară în scop de reîntregirea familiei, din care 176 căsătoriţi cu cetăţeni români, 5 străini cu rezidenţă temporară pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, 86 străini cu rezidenţă temporară pentru angajare în muncă și 5 străini cu rezidenţă temporară în alte scopuri.

Pe cetăţenii, majoritatea străinilor o reprezintă cetăţenii turci (78 cetăţeni), urmaţi de cetăţenii din Republica Moldova (78 cetăţeni), cetăţenii chinezi (66 cetăţeni), cetăţeni libanezi (31 cetăţeni) şi cei din Siria (37 cetăţeni), iar restul alte cetăţenii (indieni, irakieni, iranieni etc).

De asemenea, în evidenţa B.P.I. Ialomiţa figurează un număr de 163 cetăţeni U.E./ SEE/Confederaţia Elveţiană, din care 21 rezidenţi permanent şi 142 rezidenţi temporar.

Ponderea o reprezintă cetățenii din Italia (73), Franța (17), Spania (15), Bulgaria (11), Germania, Grecia și Austria (9).
În anul 2013, Biroul pentru Imigrări Ialomiţa a înregistrat și analizat, pe linia admisiei în România, 68 invitații, depuse de persoane fizice/juridice pentru străini din state cu potenţial migrator. Dintre acestea, 51 de invitaţii au fost în scop de vizită şi 17 invitaţii în scop de afaceri, cetăţenii străini invitaţi provenind din Siria (21), Liban (14) China (10), Iran(4), alte state (Palestina, Egipt, Libia şi EAU).

De asemenea, au fost primite 20 cereri pentru eliberarea  autorizaţiilor de muncă pentru străini din state terţe, la solicitarea unor angajatori (persoane fizice/juridice) cu domiciliul/sediul în judeţul Ialomiţa, toate fiind aprobate.
În baza autorizaţiilor de muncă emise, străinii au obţinut vize de lungă şedere în scop de angajare în muncă de la ambasadele/consulatele României din străinătate şi au intrat în România solicitând eliberarea permiselor de şedere în scop de muncă.

Totodată, pe linia reglementării dreptului de şedere temporară/termen lung al cetăţenilor străini şi înregistrarea/acordarea rezidenţei permanente cetăţenilor europeni aflaţi pe raza judeţului, în anul 2013 au fost primite şi procesate 171 cereri de prelungire a dreptului de şedere şi au fost emise 162 de permise de şedere temporară şi 9 permise pentru şedere pe termen lung.

Cetăţenii U.E./S.E.E. şi Confederaţiei Elveţiene au depus 33 de cereri, acestea au fost soluţionate pozitiv, fiind eliberate 30 certificate de înregistrare şi 3 documente de ședere permanentă.

O altă activitate a fost pe linia combaterii migraţiei ilegale şi a muncii la negru a străinilor.  Astfel, în anul 2013, în urma activităţilor specifice, au fost dispuse măsuri de îndepărtare de pe teritoriul României pentru un număr de 27 de cetăţeni străini aflaţi în situaţii ilegale, respectiv 20 străini au primit decizii de returnare, fiind obligaţi să părăsească de bunăvoie teritoriul României, în termenul acordat (14 Siria, Federația Rusă, Turcia, India, Moldova și Libia), 2 străini au primit comunicări de părăsire a teritoriului României, în termenul legal de 3 zile (Moldova), 2 străini au fost puşi în legalitate deoarece erau membri de familie ai unor cetățeni români, altor 2 străini fiindu-le interzisă îndepărtarea (Egipt şi Croația), iar un străin a fost cazat în centrul de luare în custodie publică Otopeni(China);

În perioada de referinţă, au fost constatate şi aplicate 28 de sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea prevederilor legale privind regimul străinilor în România, cuantumul amenzilor fiind în sumă de 4.600 lei.