comenzi la domiciliu cliseru.ro

Transportul public în Slobozia va fi asigurat tot de Nick Touring, până la 31 iulie

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
27/06/2019 | Locale Ialomita

Municipiul Slobozia are încheiat un Acord de parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru achiziţionarea a 7 autobuze electrice, al căror termen de livrare va depăşi data de 1 iulie. Până la livrarea noilor autobuze electrice, municipalitatea a hotărât închirierea unui număr de 5 autobuze urbane pentru efectuarea serviciului public de transport local.

Întrucât procedurile de achiziţie au întârziat, din cauza aprobării bugetului tocmai în luna aprilie şi nu s-a putut desfăşura procedura de licitaţie publică, deoarece singurul ofertant a depus documentaţia incompletă, este necesar să se asigure continuitatea serviciului de transport public local conform prevederilor legale în vigoare.

La ora actuală, serviciul de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Slobozia este desfăşurat de către operatorul SC Nick Touring S.R.L, în conformitate cu contractul de delegare prin concesiune nr. 361/294/13.06.2013, pe o perioadă de 6 ani, cu termen de valabilitate 12.06.2019, termen care s-a împlinit conform prevederilor contractuale.

În acest sens, autoritatea locală propune Consiliului Local un proiect de hotărâre prin care să se aprobe asigurarea continuităţii serviciului public de transport local prin curse regulate, tot de către operatorul SC NICK TOURING SRL, până la data de 31 iulie 2019. O decizie în acest sens se va lua în ședința de joi, 27 iunie.

Pentru îmbunătăţirea, extinderea serviciului de transport în localitate şi furnizarea de servicii de adaptate noilor cerinţe sociale şi de mediu, inclusiv prin accesarea de fonduri europene europene, prin Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 155/30.08.2018 s-a aprobat înfiinţarea Serviciului Public de Transport Local, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Slobozia. Noul serviciu public va asigura transportul călătorilor în municipiul Slobozia de la data expirării contractului actualului operator, cu îndeplinirea condiţiilor legale de operare.

Organigrama noului serviciu de transport public local de călători a fost aprobată de Consiliul Local Slobozia prin H.C.L nr. 117/26.06.2018 cu modificările şi completările ulterioare (H.C.L. nr. 32/28.02.2019).