Termenul de depunere a declaraţiei 221 – prelungit pâna la 25 iulie 2013

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ialomiţa informează contribuabilii interesaţi, că termenul de depunere a declaraţiei 221 pentru persoanele fizice care realizează venituri din activităţi agricole determinate pe bază de norme de venit, a fost prelungit până la data de 25 iunie 2013, potrivit Legii nr. 168/2013 de aprobare a O.G. nr.  8/2013, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 310/29.05.2013.

Menţionăm că acest nou termen este valabil pentru toti contribuabilii, indiferent daca au depus sau nu declaraţia până la termenul iniţial de 27 mai 2013.

De asemenea au fost modificate limitele referitoare la suprafeţele cultivate /capetele de animale/familiile de albine detinute, până la care nu se plăteşte impozit precum şi nivelul anumitor norme de venit. Aceste noi valori ale normelor de venit modificate vor fi luate în considerare de contribuabili la completarea declaratiei.

În cazul contribuabililor care au depus deja declaraţia până la data de 27 mai 2013, iar limitele de neimpozitare şi/sau respectiv normele de venit au fost modificate, vor depune o nouă declaraţie, până cel târziu pe 25 iunie 2013, pentru a putea beneficia de noile prevederi legale care sunt mai favorabile.

Nu se considera depuse cu întârziere şi nu vor fi aplicate sancţiuni în cazul contribuabililor/asociaţilor desemnaţi care depun declaraţiile respective (formularul 221), pâna la data de 25 iunie 2013, inclusiv.

Declaraţia 221 va fi depusă la sediile administraţiilor financiare teritoriale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul fiscal contribuabilii sau prin poştă cu confirmare de primire.

Formularul este pus la dispoziţia contribuabililor la sediile administraţiilor financiare teritoriale, în mod gratuit, sau poate fi descărcat de pe site-ul A.N.A.F., iar pentru informaţii suplimentare referitoare la modul de completare a declaraţiei, aceştia se pot adresa birourilor de asistenţa contribuabili.

Direcţia Generală a Finantelor Publice a  judeţului Ialomiţa
Articole recente:
🟠 Vezi mai multe ştiri din Ialomiţa ➡️